Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan øke mattilgjengeligheten i Afrika sør for Sahara?

Andreas Gerber disputerer onsdag 8. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Dynamics of Food Availability in sub-Saharan Africa - An Endogenous Perspective on Food Production Systems".

Hovedinnhold

Sult er et alvorlig problem for mange som bor i Afrika sør for Sahara. En av grunnene til at folk i land som Zambia sulter er at landets bønder ikke produserer nok mat for å dekke befolkningens behov. Andreas Gerber har studert hvordan matproduksjonssystemer fungerer og hvordan disse kan forbedres.

Studier av årsaker til, og løsninger på, problemer med matvareproduksjon har som regel fokusert på å finne ett enkelt tiltak som kan øke produksjonen. Gerber har imidlertid sett på interaksjonen mellom ulike tiltak. Dette har gjort det mulig å forstå samspillet i matproduksjonssystemet og analysere ulike løsninger, for eksempel tilføring av kunstgjødsel og jordforbedring. Resultatene viser at forbedring av jordkvaliteten er et viktig virkemiddel for å øke matproduksjonen.

Tilføring av kunstgjødsel for å øke matproduksjonen fungerer bare på kort sikt, fordi kunstgjødsel kun i liten grad bygger opp jordfruktbarhet. Jordforbedring er derimot avgjørende for det afrikanske jordbruket sør for Sahara. Gerber og hans kollegaer har undersøkt hvordan bøndene tar beslutninger når de velger ulike matproduksjonsaktiviteter.

Ved bruk av et interaktivt spill fant de ut at bønder i hovedsak ville bruke kunstgjødsel for å øke produksjonen. Imidlertid fant de ut at et mindre antall bønder også vurderte anvendelsen av jordforbedringsmidler. Disse resultatene er relevante fordi de avdekker bøndenes tankesett og måte de tar beslutninger på. Dette kan hjelpe regjeringer og organisasjoner som ønsker å rådføre seg med bønder.

Personalia
Andreas Gerber vokste opp på en gård i Sveits og studerte agronomi ved det sveitsiske føderale institutt for teknologi (ETH) i Zürich. Etter å ha jobbet i landbrukssektoren i Sveits og utført sin siviltjeneste i Bangladesh, kom Andreas til Universitetet i Bergen for å skrive sin PhD.