Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny bruk av gammelt medikament kan hemme kreftutvikling

Gry Sandvik Haaland disputerer fredag 17. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Investigations of the cancer therapeutic and protective effects of warfarin-mediated inhibition of the receptor tyrosine kinase AXL»

Hovedinnhold

Kreft er en ledende dødsårsak i Norge, og det er viktig å finne bedre behandlingsformer. Det er vist at et reseptor-protein, AXL, ofte er tilstede ved ondartet kreft, og at økte nivåer av AXL er nært knyttet til dårlig prognose og redusert overlevelse. Ved å hemme AXL med medikamenter kan man øke effekten til flere ulike kreftbehandlingsformer. AXL aktiveres av en ligand, GAS6, som er et vitamin-K avhengig protein beslektet med koagulasjonsproteiner. Vi undersøkte derfor om et gammelt og mye brukt blodfortynnende medikament, vitamin K-antagonisten warfarin (Marevan) også kunne hemme AXL.

Prekliniske studier utført i nært samarbeid med ledende forskere i USA, viste at warfarin hemmer utvikling av bukspyttkjertelkreft hos mus, og reduserer samtidig kreftens mulighet for spredning ved å blokkere AXL-reseptoren. Funnene fra denne studien reiste spørsmålet om bruken av Marevan kunne påvirke forekomsten av kreft hos mennesker. Vi utførte derfor en registerstudie som inkluderte over en million nordmenn over 50 år. Ved hjelp av tall fra Kreftregisteret og Reseptregisteret så vi på forekomsten av kreft hos Marevanbrukere i Norge, sammenliknet med ikke-brukere i perioden 2006-2012.

Funnene i denne studien bekrefter de prekliniske dataene, og viser at det er lavere forekomst av kreft hos personer som bruker Marevan. Dette gjelder alle kreftformer samlet, og for mange enkeltkreftformer, inkludert store kreftformer som lunge, bryst og prostata-kreft.

Dette indikerer at et veletablert medikament har en mulig kreft-beskyttende effekt. Funnene fra dette doktorgradsarbeidet understreker rollen AXL spiller i kreftutvikling, og potensialet AXL-hemming har i forebygging og behandling av kreft.

Personalia
Gry Sandvik Haaland (1982), er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2008. I perioden 2011 til 2017 har hun utført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for biomedisin og Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved Universitetet i Bergen, med Professor James Lorens som hovedveileder, og MD. Ph.D. Oddbjørn Straume som biveileder. Gry Sandvik Haaland er for tiden ansatt som Lege i Spesialisering i onkologi ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus.