Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nepalesere viser innovasjonskraft i møte med bistandsorganisasjoner

Reidun Faye disputerer fredag 24. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal».

Hovedinnhold

Utviklingshjelp til fattige land er blitt en enorm industri. Men hvordan opplever mennesker som bor i fattige land det å skulle «bli utviklet»? Reidun Faye har undersøkt hvordan mennesker som bor i en ulovlig etablert slum i Kathmandu i Nepal forholder seg til utvikling og utviklingshjelp.

Fayes studie viser hvordan utviklingshjelp i et langtidsperspektiv skaper nye, og ofte uforutsette, muligheter for fattige mennesker. Beboerne i slummen benytter seg av bistandsorganisasjonene på måter som går langt utover det å delta i de enkelte hjelpeprosjektene. Beboerne går i aktive forhandlinger med organisasjonene for å få tilgang til ressurser.

Utdanning er den viktigste strategien for et bedre liv for beboerne i slummen, en strategi overraskende mange lykkes med å realisere. Utdanning er derfor det beboerne i slummen forhandler mest med bistandsorganisasjonene om. Å få stipend til private skoler er en viktig strategi for å delta i et utdanningsmarked tilhørende middelklassen, og på den måten bevege seg oppover den sosiale rangstigen. Fordi utdanning blir ansett som et sentralt element for å "bli utviklet", blir utdanning også en brekkstang for forhandlinger med både myndigheter og bistandsorganisasjoner om andre ressurser. Gjennom slike forhandlinger har beboerne fått hjelp til å etablere en skole inne i slummen. Ved å bruke skolen og sikkerheten til skolebarna som argument, har beboerne senere klart å presse frem etablering av elektrisitet og rent drikkevann.

Faye utfordrer etablerte myter om at mottakere av utviklingshjelp er passive og at utviklingshjelp over lang tid skaper bistandsavhengighet som i sin tur er til hinder for utvikling. Tvert imot viser denne studien at urbane fattige kan vise stor innovasjonskraft og engasjere seg på måter som bistandsorganisasjonene ikke har forutsett, men som likevel skaper utvikling. Bistandsindustrien har et stort ansvar i et fattig land som Nepal. Studien peker på viktigheten av å ta lokale krefter og innovasjon på alvor for å utvikle prosjekter som kan være til hjelp for flest mulig.

Personalia
Reidun Faye (f. 1979) er opprinnelig fra Florø i Sogn og Fjordane. Hun tok mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun var forskningsassistent ved Rokkansenteret i 2006-2007, og prosjektleder ved Senter for Utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen 2007-2009. Stipendiatstillingen har vært knyttet til Senter for Utdanningsforskning på Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen). Hun arbeider i dag ved Avdeling for Lærerutdanning, Høgskulen på Vestlandet (Bergen).