Hjem
Nye doktorgrader

Havet varsler endringer i Arktis

Ingrid Husøy Onarheim disputerer torsdag 7. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Regional, seasonal, and predictable Arctic sea ice change».

Hovedinnhold

Sjøisdekket i Arktis har minket betraktelig de siste tiårene, i takt med lokal og global oppvarming. Det største istapet har skjedd om sommeren, men de siste årene har reduksjonen vært betydelig også om vinteren, spesielt i Barentshavet og nord for Svalbard.

Et stadig minkende sjøisdekke i Arktis bringer med seg både store muligheter og store utfordringer. Pålitelige isvarsler fra dager til år frem i tid er nødvendige hvis en skal legge til rette for økt menneskelig aktivitet i Arktis.

I Barentshavet og nord for Svalbard er variasjoner i isdekket i stor grad bestemt av hvor mye varme som strømmer nordover langs Norskekysten som en forlengelse av Golfstrømmen. Denne sammenhengen ble foreslått for mer enn 100 år siden av norsk havforsknings superstjerner Bjørn Helland-Hansen og Fridtjof Nansen.

Ved bruk av observasjoner og konseptuelle modeller viser Onarheim at observert havtemperatur utenfor Norskekysten kan brukes til å varsle isutbredelsen både i Barentshavet og nord for Svalbard 1-3 år frem i tid.

Avhandlingen tar også for seg forventede langsiktige endringer i isdekket ved fortsatt global oppvarming; ved å analysere ulike klimamodeller finner Onarheim at Barentshavet vil bli isfritt innen utgangen av dette århundret hvis verdenssamfunnet mislykkes med Parisavtalen. Men også ved en slik generell reduksjon av isdekket, vil naturlige svingninger gjøre at isen tidvis kan vokse i perioder opp mot ti år før isdekket igjen avtar. Dette gir uforutsigbarhet i forhold til planlegging og utnyttelse av ressurser, og understreker viktigheten av den type varslingsmodeller som Onarheim har utviklet.

Personalia:

Ingrid Husøy Onarheim (f. 1989) er født og oppvokst i Bergen. Hun har mastergrad i fysisk oseanografi fra Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. I perioden 2013-2017 har hun vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning; hun var Fulbright-stipendiat ved University of Washington i Seattle høsten 2016. Veiledere har vært professor Tor Eldevik, og professor Lars Henrik Smedsrud.