Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Veksthastighet blant underernærte barn i lavinntektsland

Catherine Schwinger disputerer tirsdag 12. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Growth velocity of young children in two low-resource settings: Patterns and abilities to predict negative health outcomes”

Hovedinnhold

Underernærte barn har høyere risiko for å bli syke og dø enn velernærte barn. Underernæring kan på sikt føre til dårlig utvikling som igjen fører til dårligere skoleprestasjoner og lavere inntekt i voksen alder.

Et barn er vanligvis klassifisert som underernært dersom vekt eller lengde er lavere enn forventet ut fra alder og kjønn. Men hva om barnet alltid har vært lite? Har barnet fortsatt den samme risikoen som et barn som i utgangspunktet er ganske stort, men som begynner å vokse saktere?

I 2009 publiserte Verdens helseorganisasjon en internasjonal standard for veksthastighet. Den skulle brukes til å evaluere vekst over tid, men har hittil vært brukt lite. I våre studier har vi tatt denne standarden i bruk. Vi studerte blant annet barn under fem år som levde i et område i Den demokratiske republikken Kongo langt fra større byer. Studien viste at veksthastighet i en periode på 3 måneder egnet seg bedre for å forutsi risiko for død sammenlignet med vekt og lengde på et gitt tidspunkt. Med hensyn til årstidsvariasjoner, hadde barna lavere veksthastighet i sesongen som vanligvis er preget av matmangel og hyppigere infeksjoner. Dette var et mønster som det var vanskelig å se ved bruk av vanlige vekstkurver.

Når knappe ressurser skal fordeles på best mulig vis, er det viktig å forstå hvordan barns vekst påvirkes av årstidsvariasjoner. Vi studerte også en gruppe barn i Nepal. I dette arbeidet fant vi ut at vekt og lengde på et gitt tidspunkt egnet seg bedre enn veksthastighet for å forutsi hvilke barn som ble underernærte ved to års alder. Skal man forstå og studere underernæring, tyder våre resultater på at fordelen av å måle vekst over tid eller på ett gitt tidspunkt er avhengig av bruksområde. Veksthastighet er noe vanskeligere å beregne og forholde seg til. Tatt i betraktning av våre resultater, kan imidlertid slike målinger ha stor verdi for å beregne risiko for alvorlige helseutfall og forstå sammenheng mellom vekst og ulike helseaspekter.

Personalia:

Catherine Schwinger (f. 1982) er fra Tyskland. Hun har studert idrettsvitenskap og skrevet en mastergradsavhandling om overvekt og fedme blant barn i førskolealderen. Hennes faglige interesse er feilernæring, fysisk aktivitet, epidemiologi, reproduktiv helse og folkehelse. Doktorarbeidet utgår fra Senter for Internasjonal Helse.