Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Matsikkerhet i Humla, Nepal

Yograj Gautam disputerer torsdag 14. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Food System Dynamics and Food Insecurity in Humla, Nepal Himalaya”

Hovedinnhold

Humla er et distrikt som ligger i de mest isolerte og marginaliserte fjellområdene i det fattige landet Nepal. Verdens fjellområder er hjemsted for mer enn 900 millioner mennesker. Fjellsamfunnene er utsatt for fattigdom og matmangel på grunn av geografisk isolasjon, dårlig utviklet infrastruktur og markedstilgang, samt sosial og politisk marginalisering av lokalsamfunnene. I tillegg er fjellområdene mer utsatt for klimaendringer enn lavlandet, hvilket forsterker disse utfordringer.

Nepal har etablert en rekke programmer for utvikling og bistand til de marginale fjellområder. I tillegg er det etablert en rekke klimatilpasningsprogrammer. Yograj Gautams avhandling viser at effektene av marginalisering og eksterne påvirkninger fra miljø og institusjoner styres av lokale politiske og sosiale relasjoner. De lokale samfunn er ikke homogene, men hierarkisk delt etter etnisitet og kaste. Befolkningen i Humla består av Hindu-kastegrupper, og en Buddhistisk-etnisk gruppe kalt Lama.

Den øverste Hindugruppen, Chhetri, og Lamaene har større kontroll over lokale ressurser og institusjoner, enn den laveste Hindu-kasten Dalit. Dermed har de også større sjanse til å unngå negative påvirkninger fra eksterne påvirkninger, og dra fordel av utviklings- og bistandsprosjekter. Utviklingsprosjekter som betrakter lokalsamfunnene som homogene enheter, og som overser slike lokale maktrelasjoner, risikerer å få liten effekt, bevare eller forsterke lokale ulikheter, og gjøre de mest utsatte sårbare.

Personalia:
Yograj Gautam er født i 1984 i Ilam distriktet i Nepal. Han har en MA i geografi fra Tribhuvan University, Nepal i 2008 og en M.Phil. i Utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen i 2011. Hans hovedinteresser er fattigdom, matsikkerhet og rurale husholdsstrategier, klimatilpasning og migrasjon. Han har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for geografi 2012-2016.