Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Målkonflikter mellom patentretten, vekst og konjunktur

Johannes Hartwig disputerer fredag 15. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Intellectual property rights, economic growth, and the business cycle: A dynamic macroeconomic impact assessment study».

Hovedinnhold

Neoklassiske teorier av økonomisk vekst understreker rollen som teknisk utvikling har for langsiktig vekst. Nyere teorier av økonomisk vekst prøver å forklare denne tekniske utviklingen med humankapital, innovasjoner eller kunnskapsbeholdning. Ut i fra mikroøkonomisk teori forventes det at beskyttelse av innovasjon er nødvendig for at firmaene investerer i innovasjon i tillegg til at den beskytter fri konkurranse.

I sin avhandling har Johannes Hartwig studert samspillet mellom forskjellige teorier som tar for seg økonomisk vekst relatert til kunnskapsbeholdning av samfunnsøkonomien og humankapital. Med en systemdynamisk modell av samfunnsøkonomien har makroøkonomiske effekter av eksistens eller mangelen av patentretten vært testet og det har vært oppdaget mismatch mellom kortvarige mål av stabilisere konjunktur og langsiktige mål av fremmet økonomisk vekst. Videre demonstrerer avhandlingen at optimal økonomisk vekst bør ta hensyn til flere faktorer, f. eks. avdampning av konjunktureneeffektene. Resultatet av avhandlingen understreker hvor viktig det er å integrere økonomiske mekanismer fra forskjellige teorier for å forstå samspillet og dynamikken fra flere politisk virkemidler samtidig.

Personalia
Johannes Hartwig (f. 1982) er tysk statsborger og har studert i Greifswald, Mannheim, Luxembourg og Bergen. Han har en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og en mastergrad i systemdynamikk fra UiB. Ph.d.-prosjektet hans var et samarbeid mellom Fraunhofer Institutt for System- og Innovasjonsforskning (ISI) i Karlsruhe og UiB. Johannes jobber på M-Five i Karlsruhe, og er spesialist på økonomisk bedømmelse av politisk virkemiddel av transport-, energi- og klimapolitikken.