Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Planter som kilder til unike bioaktive naturprodukter

Ole-Johan Juvik disputerer fredag 15. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Characterization of bioactive natural products from edible, medicinal and toxic plants»

Hovedinnhold

Naturprodukter med biologisk aktivitet er viktige i utvikling av nye virkestoffer i fremtidens medisiner. I svært mange tilfeller er naturprodukter de aktive virkestoffene i eksisterende medisiner mens de i andre tilfeller har vært viktige utgangspunkt for videre utvikling av nye virkestoffer i medisiner.

Avhandlingen beskriver oppdagelse og karakterisering av femtifem naturprodukter fra syv planter, som kommer fra fire forskjellige kontinenter. Tolv av forbindelsene er beskrevet for første gang i den vitenskaplige litteraturen. Av de kjente forbindelsene er flere for første gang identifisert fra de undersøkte plantene. Fra europeisk misteltein (Viscum album) er det beskrevet fire nye aromatiske forbindelser. Fra Urtreet (Metasequoia glyptostroboides) er det rapportert en ny dihydrostilbenoid. Denne viste seg å ha både radikalsluk effekt og evne til å inhibere 15-Lipoksygenase. Zamioculcas zamiifolia er en tradisjonell afrikansk medisinplante som i vår tid har funnet veien inn i de tusen hjem som prydplante. En ny C-glykosylflavon ble isolert og karakterisert fra denne planten, som for første gang er undersøkt for kjemiske forbindelser.

Fra de tre brasilianske mat- og medisinplanter Bromelia laciniosa, Neoglaziovia variegata og Encholirium spectabile ble det identifisert totalt tyve upolare naturprodukter inkludert fytosteroler, som er kjent for å ha en gunstig helsemessig effekt. Fra frukten til Rome (Narthecium ossifragum) er det isolert seks nye aromatiske naturprodukter. To aromatiske forbindelser isolert fra Rome viste seg å være mer cytotoksiske for akutt myeolid leukemi-celler enn for normal rottenyre-celler. Grunnforskningen i denne avhandlingen viser at det er mulig å finne nye og unike naturprodukter med biologisk aktivitet som er interessante fra et farmasøytisk og farmakologisk perspektiv.

Personalia
Ole-Johan Juvik er født i 1982 og er fra Askøy. Han er utdannet farmasøyt med Mastergrad i Farmasi fra Senter for Farmasi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2008. Arbeidet med prosjektet er utført i perioden 2011 til 2017. Hovedveileder for doktorgradsprosjektet er Professor Torgils Fossen og biveileder er Professor Svein Haavik. Han har vært ansatt som stipendiat ved Senter for Farmasi med arbeidssted på Kjemisk Institutt ved UiB. For tiden jobber han som provisorfarmasøyt ved Apotek1 Oasen.