Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikofaktorer og tidlige sykdomstegn for multippel sklerose

Marianna Cortese disputerer torsdag 18. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The timing of environmental risk factors and prodromal signs of multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne. Til tross for at enkelte risikofaktorer knyttet til gener og miljø er identifisert, kan ikke disse fullt ut forklare hvem som rammes av sykdommen. 

Hensikten med dette doktorgradsarbeidet var å undersøke når eksponering for vitamin D er viktig for senere sykdomsrisiko, om trening og kroppsmasseindeks (KMI) kan knyttes til senere MS risiko, og hvorvidt det finnes sykdomstegn på MS som kan opptre før de første nevrologiske symptomene på sykdommen. For undersøke dette gjennomførte vi to store studier i Norge.

Resultatene fra disse studiene viser at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til å være sentralt for senere sykdomsrisiko. I den første studien fant vi at de som brukte tran, som et mål på vitamin D inntak, i ungdomstiden hadde en lavere MS risiko enn de som ikke rapporterte å ha brukt tran, men at tranbruk i barndommen eller voksen alder ikke var assosiert med risiko for MS senere i livet. Videre fant vi at overvekt (KMI >25kg/m2) hos unge menn på sesjon var assosiert med en høyere risiko for sykdommen, tilsvarende det som tidligere er beskrevet hos unge kvinner. Vi fant også at de som skåret høyest på den fysiske testen ved sesjon hadde lavere sykdomsrisiko sammenlignet med de som skåret lavest. Dette funnet kan tyde på at regelmessig trening som øker kondisjonen kan være en ny beskyttende faktor for MS.

Videre observerte vi at MS pasienter med et attakk-preget sykdomsforløp skåret lavere på evnetesten ved sesjon 1-2 år før de opplevde første MS symptom sammenlignet med de som ikke utviklet MS. MS pasienter med et progressivt sykdomsforløp skåret også lavere enn menn som aldri utviklet MS, selv om de første symptomene først oppsto flere tiår etter sesjon. Funnene kan tyde på at tidlig sykdomsaktivitet ved MS kan manifestere seg som mindre tydelige symptomer flere år før de typiske første nevrologiske symptomene opptrer.

Personalia
Marianna Cortese (født i 1984) er utdannet lege ved Universitetet i Heidelberg , Tyskland (2013). Forskerutdanningen og arbeidet med avhandlingen er gjennomført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS). Hovedveileder har vært professor Kjell-Morten Myhr (UiB/HUS) og biveileder har vært professor Trond Riise (UiB).