Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mannlig omskjæring, seksualatferd og hiv i Uganda

Simon Peter Sebina Kibira disputerer fredag 19. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Male circumcision, sexual risk behavior and HIV infection in Uganda"

Hovedinnhold

Hiv-epidemien er fremdeles et stort folkehelseproblem i Afrika sør for Sahara, og de fleste nye infeksjoner i regionen oppstår via heteroseksuell smitte. Mannlig omskjæring har vist seg å redusere smitterisikoen fra kvinner til menn med 60%, og Verdens helseorganisasjon anbefalte i 2007 at 14 afrikanske land med høy hiv-forekomst, inkludert Uganda, skulle sette i gang nasjonale mannlige omskjæringsprogram. Det har de gjort, og i perioden 2007-2016 ble 11,7 millioner menn omskåret. Omskjæringsprogrammene har imidlertid vært kontroversielle fordi mange har fryktet at menn ville misforstå hvor stor beskyttelse omskjæring gir og kanskje bli fristet til å ha mer ubeskyttet sex og ha flere partnere etter at de blir omskåret, noe som kunne redusere det forebyggende potensialet til programmet. 

Simon Kibira har undersøkt sammenhengen mellom omskjæringsstatus og seksualatferd og funnet at de som var interesserte i å bli omskåret like etter at det nasjonale programmet ble innført i Uganda, hadde høyere risikoatferd enn andre. Dermed kan det se ut til at menn med størst risiko, var tidlig ute med å oppsøke det nye omskjæringstilbudet. Heldigvis var det ingen tegn til at mennene økte risikoatferden sin etter omskjæring. Kibira gjorde også dybdeintervju med omskårete menn. Alle mennene han intervjuet var klar over at omskjæring ikke beskyttet dem fullt ut mot hiv-smitte. De fortalte at de hadde fått god informasjon om sårstell etter omskjæringen, men lite om hva slags forholdsregler de burde ta når de skulle gjenoppta sexlivet sitt. Mange hadde hørt fra venner og familie at første gang de hadde sex etter omskjæringen, var det viktig å ha sex med noen andre enn den faste partneren for å bli seksuelt «renset». Dette tyder på at helsepersonell burde diskutere seksualatferd med menn som kommer for omskjæring.

Personalia
Simon Peter Sebina Kibira ble født i Uganda i 1982 og er lektor ved Makerere University i Uganda. Han har en Bachelorgrad i samfunnsvitenskap og en mastergrad i befolkningsvitenskap og reproduktiv helse fra Makerere University. Han har vært stipendiat ved Senter for internasjonal helse (UiB) fra 2014 til 2017, med støtte fra Statens Lånekasse. Professor Ingvild Sandøy og førsteamanuensisene Marguerite Daniel, Lynn Atuyambe og Fredrick Makumbi har vært veiledere.