Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tiltak for å fremme elevers interesse for matte

Sigve Høgheim disputerer tirsdag 19. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Making math interesting. An experimental study of interventions to encourage interest in mathematics."

Nedgang av interesse i matte gjennom ungdomsskoleårene er et stort problem i Norge. Men selv elever som ikke er særlig interessert i faget kan syntes matematikk er spennende, nyttig og meningsfylt med riktig støtte fra omgivelsene. I dette prosjektet har Høgheim undersøkt effekten av to intervensjoner for å fremme elevers interesse og læring i matematikk. Funnene fra studiene støtter antakelsen om at matematikkinteresse kan gjøres tilgjengelig for de fleste elever i ungdomsskolen.

I matematikk ser man ofte at elevene mister interesse etter hvert som de blir eldre og at gutter viser mer interesse enn jenter. En vanlig antakelse er at om man skal motarbeide disse tendensene, så må man skape positive opplevelser i møte med matematikk. Høgheim viser i dette prosjektet at til tross at jenter er mindre interessert i matematikk enn gutter, finnes det ikke forskjeller mellom gutter og jenter i hvordan de opplever matematikk i klasserommet, som kan føre til langvarig interesse. Funnene utfordrer dermed antakelsen om at gutter og jenter trenger ulik støtte for å vekke interesse i matematikk.

Gjennom to eksperimenter har Høgheim testet metodene personalisering og eksempelvalg, som innebærer å knytte det elevene skal lære til det som allerede er kjent for dem. Både personalisering og eksempelvalg økte elevene sin interesse, men bare blant dem som hadde lite interesse for matematikk i utgangspunktet. Til tross for at intervensjonene også økte elevene sin innsats i matematikk, hadde de ingen påvirkning på elevenes prestasjoner. Funnene viser at det er ulike måter å designe intervensjonene på, som har betydning for effekten på elevenes interesse.

Avhandlingen bidrar med økt kunnskap om hvordan lærere og andre i skolesektoren kan støtte elevers interesse i matematikk.

Personalia
Sigve Høgheim (f.1985) har en mastergrad i pedagogikk fra NTNU med spesialisering i utdanning og oppvekst. Ph.d-prosjektet ble utført ved Institutt for Pedagogikk i forskningsgruppen Digitale Læringsfeleskap ved UiB, finansiert av Norsk Forskningsråd. Han arbeider som høgskolelektor på Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Hovedveileder har vært professor Rolf Reber, UiO. Biveiledere har vært Roger André Federici (NIFU), Rune Johan Krumsvik (UiB) og Matthias Stadler (UiB).