Hjem
Nye doktorgrader

Økt oljeutvinning gjennom kombinasjon av ulike teknikker

Annette Meland Johannessen disputerer fredag 26. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Low Salinity Surfactant Flooding in Sandstone Cores».

Hovedinnhold

Teknologi som kan bidra til mer effektiv utvinning av ressurser fra eksisterende olje- og gassfelt er viktig for å sikrebærekraftig utnyttelse av fossile energikilder.

For å møte denne utfordringen har en ny generasjon metoder for øktutvinning (EOR) oppstått gjennom å kombinere teknikker med mål om å gjøre den totale prosessen mer effektiv enn de enkelte prosessene alene. Når teknikker blir kombinert på denne måten blir de ofte kalt for hybride EOR-metoder.

Sammenlignet med bruk av vann med høyt saltinnhold, slik som sjøvann, har injeksjon av vann med lavere saltinnhold i flere tilfeller vist seg å ha en positiv effekt på oljeutvinningsgraden. Samtidig er tilsats av overflateaktive stoffer, ogsåkalt surfaktanter, en etablert metode for økt utvinning.

I dette doktorgradsprosjektet undersøkes potensialet for å øke oljeutvinningen ytterligere ved å kombinere injeksjon av vann med lavt saltinnhold og injeksjon av overflateaktive stoffer. Hovedresultatene har vist at kombinasjon av de to metodene gir høyere oljeutvinning, enn dersom de to teknikkene anvendes separat.

Personalia

Annette Meland Johannessen (født 1984) er født og oppvokst i Bergen. Hun fullførte sin mastergrad ipetroleumsteknologi i 2010 ved Universitetet i Bergen. PhD prosjektet har blitt gjennomført ved Kjemisk Institutt vedUniversitetet i Bergen. Førsteamanuensis Kristine Spildo har vært hovedveileder og professor Arne Skauge har vært biveilederfor prosjektet som var en del av PETROMAKS-programmet finansiert av Norges Forskningsråd.