Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forskning på læreres muntlige spørsmål i kjemiundervisning

Festo Kayima disputerer mandag 12. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Exploring chemistry teachers’ perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms”

Hovedinnhold

Læreres muntlige spørsmål i undervisningen spiller en viktig rolle i læringsprosesser i kjemifaget. Gjennom muntlige spørsmål kan kjemilæreren fremme elevenes refleksjon og tenkning, noe som er viktig for deres utvikling av forståelse for kjemiske fenomener. 

Denne doktorsgradavhandlingen beskriver kjemilæreres forståelse av egenarten til spørsmålene de bruker i undervisningen. Videre beskrives et rammeverk som kan veilede kjemilærere i formulering av egnede spørsmål til bruk i undervisningen. Avhandlingen beskriver også en ny forskningsmetodisk tilnærming for å studere og analysere læreres spørsmål i de ulike sammenhengene der de forekommer. Den foreslåtte metoden har tre analysetrinn, som først består i å karakterisere spørsmålets kontekst, deretter identifisere og analysere spørsmålet, og avslutningsvis bestemme typen tenkning spørsmålet fremmer.

Denne tre-trinns metoden er foreslått på grunnlag av kunnskapen om at spørsmål er gjensidige konstruksjoner mellom lærer og elev. Følgelig er konteksten det enkelte spørsmål stilles i avgjørende for hvor godt det fungerer i en bestemt læringssituasjon. De overordnede funnene og utviklingen av avhandlingen har implikasjoner for utdanning av naturfaglærere og utdanningsforskning.

Personalia
Festo Kayima (f. 1984) har mastergrad i kjemi og en bachelorgrad i vitenskapelig utdanning fra Makerere universitet, Uganda. Han jobbet som universitetslektor (kjemididaktikk) ved samme universitet siden 2009. Siden mars 2017 har han jobbet deltid som lektor i naturfag ved International School of Bergen. Har han vært PhD-stipendiat ved Kjemisk institutt siden 2013 under veiledning av Matthias Stadler (Dr.) ved UiB (hovedveileder) og Erik Fooladi (Dr.scient.) ved Høgskulen i Volda