Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer redder liv

Mieraf Taddesse Tolla disputerer fredag 9. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Prevention and treatment of cardiovascular disease in Ethiopia saves more than lives: cost-effectiveness analysis, extended cots-effectiveness analysis, and financial risk protection”.

Hovedinnhold

I Etiopia øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer. Hjerte- og karsykdommer er nå den hyppigste dødsårsaken i urbane områder. Etiopia har ikke nasjonal helseforsikring og innbyggerne må i stor grad selv betale når de oppsøker sykehus og poliklinikker. Dette utsetter private husholdninger for økt fattigdomsrisiko og hindrer befolkningen i å søke helsehjelp. Kroniske sykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, er ekstra problematisk fordi de krever livsvarig kostbar behandling. Det er stor knapphet på ressurser til helsetjenester i Etiopia og behovet for kunnskap som hjelper beslutningstakere å prioritere er stort. 

Tolla har i sin doktorgradsavhandling sett på hvor stor den økonomiske byrden er for husholdninger når de blir behandlet for herteinfarkt og slag på sykehus i Addis Ababa. Videre har hun gjort en kost-nytte-analyse av behandlinger og forebyggende tiltak for hjerteinfarkt og slag i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hun har også undersøkt effekten av å tilby forebyggende blodtrykksbehandling i primærhelsetjenesten med tanke på hvor mange liv man kan redde og forebygging av fattigdom.

Arbeidet viser at over en fjerdedel av husholdninger møter katastrofale utgifter til helsetjenester hvert år. Så mye som 10% av husholdningers inntekt kan gå til behandling av hjerte- og karsykdommer. De fattigste husholdningene av de som var innlagt på sykehuset og som måtte reise til Addis Ababa fra distriktene for å få behandling for hjerte-og karsykdommer var utsatt for høyest risiko. Primærforebyggende tiltak rettet mot hjerte- og karsykdom som består av grunnleggende medisiner som aspirin, statin og blodtrykkssenkende preparater til individer med høy risiko for å utvikle hjerteog karsykdom. Dette er en svært kostnadseffektiv strategi som Etiopiske myndigheter bør vurdere å innføre. Å tilby slik behandling gratis vil kunne redde mange liv og beskytte husholdninger fra en situasjon der helseutgifter får katastrofale følger.

Personalia
Mieraf Taddesse Tolla er utdannet lege ved Jimma University i Etiopia og har master i folkehelse fra Braun Hebrew University i Israel. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin med førsteamanuensis Kjell Arne Johansson som hovedveileder. Tadesse er nå postdoc ved Harvard T.H. Chan School of Public Health.