Hjem
Nye doktorgrader

Kreftceller i blodkar og andre biomarkører ved brystkreft

Tor Audun Klingen disputerer tirsdag 20. februar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study.

Hovedinnhold

Kreft kan medføre spredning via karbaner slik at sykdommen kan etableres i andre organer som metastaser. Ved brystkreft har det vært vist at kreftceller i kar har betydning for utvikling av metastaser og dårlig prognose, men det er gjort få studier som skiller mellom spredning av kreftceller via lymfebaner og blodbaner.

Vi undersøkte en populasjonsbasert brystkreftserie fra Vestfold med klinisk og patologisk informasjon samt oppfølgingsdata. Dette var pasienter hvor svulstene var oppdaget ved screening eller i periodene mellom screeningintervallene, såkalt intervallkreft.

Biomarkører for blodkar og lymfekar ble undersøkt i preparater fra opererte pasienter. Resultatene viste at funn av kreftceller i blodkar var sterkt assosiert med aggressive tumortrekk, intervallkreft og dårlig prognose sammenlignet med spredning via lymfekar.

Det finnes en type makrofager (eller ”eteceller”) som er forbundet med dårlig prognose ved brystkreft. Disse såkalte tumorassosierte makrofagene var sterkt relatert til kreftceller i både blodkar og lymfekar. Både kreftceller i blodkar og mange tumorassosierte makrofager var vanligere å finne ved en variant av brystkreft som ofte er spesielt aggressiv, såkalt basaloid subtype.

Elastose (opphopning av elastiske bindevevsfibre) kan være en komponent i mikromiljøet omkring kreftcellene ved brystkreft. Vi fant at mye elastose var assosiert med god prognose og var vanligere ved screeningkreft enn ved intervallkreft. Kanskje kan dette tyde på at elastose påvirker blodforsyningen i kreftsvulstene.Videre ble det også undersøkt en markør som ofte er positiv ved lungekreft, men som enkelte ganger kan være positiv ved brystkreft. Vi fant at tilstedeværelse av denne markøren ved brystkreft var forbundet med noe dårligere prognose.

Studien har gitt økt kunnskap om forholdet mellom kreftceller og svulstenes mikromiljø, spesielt karbanene, ved brystkreft. Dette forholdet har betydning for hvor aggressivt svulstene oppfører seg, og hvordan det går med pasientene.

Personalia:

Tor Audun Klingen (f.1960) avla medisinsk embetseksamen ved Århus Universitet i 1991. Han arbeider nå som overlege i Patologi ved Sykehuset i Vestfold. Doktorgradsarbeidet er utført ved Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, og Gades laboratorium for patologi, Universitetet i Bergen, i perioden 2014-2017, under veiledning av professor Lars A. Akslen og postdoktor Elisabeth Wik.