Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Pasienter med et familiært diarésyndrom

Hilde Løland von Volkmann disputerer tirsdag 20. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Gastrointestinal disturbances in patients with Familial GUCY2C Diarrhea Syndrome"

I dette arbeidet har vi studert en familie med opprinnelse fra Vestlandet med en dominant nedarvet sjelden genfeil, en GUCY2C-mutasjon som medfører overaktivering av Guanylat cyklase C(GC-C)-reseptor i tarm, Denne er funnet hos 35 personer og fått betegnelsen Familiær GUCY2C Diaré-syndrom (FGDS). GC-C-reseptoren aktiveres av hormonene guanylin (GN) og uroguanylin (UGN) samt enterotoxiner fra E.coli-bakterier (ETEC). Dette fører til økt utskillelse av væske, noe som forklarer hvorfor nesten alle pasientene har diaré og mageplager.

25-30 % av medlemmene i denne familien har fått påvist Crohns sykdom (CD), en kronisk betennelsestilstand i tarmen. 30 % av familiemedlemmene er opererte for tarmslyng. Selv om FGDS-pasientene ikke har mye smerter i magen, passer symptomene deres med det man kan observere hos pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS). Vi ønsket å studere tarmene til FGDS-pasientene.

Vi kombinerte ultralyd av tarm med en motilitetskapsel (som måler transittid, pH, trykk og kontraksjoner) samt hormonanalyser i blod. Vi viste at tarmenes bevegelighet og evne til å transportere innhold var redusert hos FGDS-pasientene. Når vi sammenliknet transittiden av kapselen gjennom tarmene, brukte FGDS-pasientene dobbelt så lang tid på å få ut kapselen som de friske gjorde. I tillegg fant vi at tarmhormonet serotonin (som påvirker viktige tarmfunksjoner som sekresjon og bevegelse) var lavere hos FGDS-pasientene etter et måltid sammenliknet med de friske kontrollpersonene. Analyser av tarmhormonene GN og UGN viste at FGDS- og CD-pasienter hadde lave verdier sammenliknet med friske, mens IBS-pasientene hadde verdier som lå mellom disse gruppene.

Vi har konkludert at når GC-C-reseptoren blir kronisk overaktivert, så nedsetter dette ikke bare tarmbevegelsene, men også noen viktige tarmhormoner, og vi kan peke på nye momenter i regulering av tarmens bevegelser. Vi foreslår at blodprøve med måling av tarmhormonet GN kan være viktig å måle hos andre grupper med plagsom diaré.

Personalia
Hilde Løland von Volkmann (f.1966) studerte medisin ved Heinrich Heine Universität i Düsseldorf, Tyskland, fra 1985-1991, og har fra 1994 arbeidet på Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus. Hun er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.