Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Blodkreft-landskap med massecytometri

Stein-Erik Gullaksen disputerer fredag 23. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Single cell signalling and immune profiles in chronic myeloid leukaemia"

Hovedinnhold

Massecytometri er en ny teknologi som muliggjør 50 ulike målepunkt på hver enkeltcelle, noe som er en dramatisk økning fra dagens etablerte teknikker. Framskrittet ligger i at antistoffer, som gjenkjenner bestemte proteiner i celler, er merket med metallatomer som telles av et svært nøyaktig massespektrometer. Ettersom bestemte proteiner er uttrykt på bestemte celler, og ved bestemte cellulære prosesser, kan denne teknologien kartlegge både identiteten til celler og hvilken prosesser som er i aktivitet inne i cellen. 

Stipendiat Gullaksen har etablert et panel av antistoffer for analyse av perifert blod leukocytter samlet fra pasienter med kronisk myelogen-leukemi (KML). KML rammer omtrent 50 pasienter i året i Norge, men har en spesielt effektivt tablett-behandling med tyrosin-kinase-hemmer. Antistoffpanelet muliggjør en kartlegging av de aller fleste syke og friske celletyper i blodprøven, og kan samtidig beskrive de indre signalprosessene i enkeltceller.

Ved å undersøke blodprøver samlet fra pasienter i internasjonale kliniske studier, har Gullaksen kartlagt endringer som skjer i hver enkeltcelle når pasienten starter behandling med tyrosin-kinase-hemmer. På denne måten kan metoden anvendes for å finne tegn på terapieffekt etter få dager på den effektive medisinen. Gullaksen tror at denne metoden i framtiden kan bli svært verdifull for både diagnostisering og overvåkning av pasienter med KML.

Personalia
Stein-Erik Gullaksen (f. 1986) har en mastergrad innen nanovitenskap og bachelor i nanoteknologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Klinisk Institutt 2, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Universitetet i Bergen, under veiledning av hovedveileder professor Bjørn Tore Gjertsen og bi-veiledere professor Emmet McCormack og førsteamanuensis Jorunn Kirkeleit.