Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fremtidsrettet kjemiprosessering

Audun Drageset disputerer fredag 6. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Continuous flow processing and enabling technology. Amidation, oxidation, reduction, and other essential synthetic reactions"

Hovedinnhold

Utvikling av muliggjørende teknologier (enabling technology) er viktig for å fremme vekst av ny og eksisterende industri. Det satses stort på avanserte produksjonsteknikker slik at Norge og Europa er konkurransedyktige i årene som kommer. Her er kontinuerlig flytkjemi (continuous flow chemistry) en viktig satsing for å øke lønnsomheten og redusere miljøpåvirkning fra kjemisk prosessering. 

Doktoravhandlingen beskriver oppdagelse, utvikling og anvendelse av nye syntetiske reaksjoner og prosesser som kan benyttes til en rekke viktige applikasjoner. Det ble utviklet en ny og effektiv flyt prosess for produksjon av joderings-reagenset 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin, hvor produktprisen ble redusert med hele 90%. Dette reagenset ble videre benyttet i produksjon av nøkkelkomponenter som inngår i en studie av kjemiske forbindelser som dreper leukemi kreft celler (blodkreft). Det ble også utviklet nye flytprosesser for produksjon av amider og nitriler, som er viktige forbindelser i en rekke legemidder og forbrukskjemikalier. 

En helt ny tre-trinns kontinuerlig synteseprosess for produksjon av det viktige plantebeskyttende stoffet Boscalid® ble også designet, utviklet og testet ut på en kontinuerlig flytreaksjons-plattform. I arbeidet med metodeutviklingen ble statistisk eksperimentelt design og flervariabel modellering benyttet til å optimalisere reaksjonsutbytter og selektivitet. Ved hjelp av slike studier kan mange eksperimentelle variabler undersøkes samtidig for å få kunnskap om samspillet mellom variablene og deres betydning.
I forbindelse med utviklingen av synteseprosesser for produksjon av nitriler ble det oppdaget en helt ny metode for å lage amider som benyttet seg av billige utgangsstoffer og er mer miljøvennlig en rekke etablerte prosesser. Reaksjonen ga ønsket produkt med svært gode utbytter, og en mekanistisk studie av de kjemiske prosessene ble gjennomført.

Personalia
Audun Drageset (f. 1989) har bachelor og mastergrad innen kjemi fra Universitetet i Bergen (UiB). Doktorgradsarbeidet ble utført i Forskningsgruppe for organisk syntese og legemiddelkjemi ved Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen med professor Hans-René Bjørsvik som veileder.