Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Evolusjon og behandlingsresistens i melanom og brystkreft

Einar Elvbakken Birkeland disputerer torsdag 12. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: "Genomic evolution and therapy resistance in melanoma and breast cancer"

Hovedinnhold

Til tross for utvikling av nye medikamenter og en stadig forbedring i behandlingen av kreft, er utvikling av behandlingsresistens svært utbredt. Konsekvensen av dette er i mange tilfeller fatal. Vår forståelse av årsakene til utviklingen av behandlingsresistens er mangelfull, men både empirien og teoretiske modeller tilsier at kreftcellers progresjon mot behandlingsresistens er en evolusjonær prosess hvor resistensassosierte egenskaper hos kreftcellene blir selektert gjennom behandling.

I studiene doktorgraden er basert på har kandidaten undersøkt vev hentet fra melanom- og brystkreftsvulster ved å kartlegge mutasjoner og uttrykk av kreftsvulstenes arvemateriale. I melanom ble det vist at økt uttrykk av visse gen som er hyppig mutert er assosiert med dårligere respons på behandling og kortere overlevelse. En inngående kartlegging av arvestoffets utvikling i og mellom melanommetastaser viste tydelige mønster på tvers av pasienter som innebar en opphopning av mutasjoner forårsaket av UV-stråling og akkumulering av spesifikke kreftfremmende mutasjoner før spredning av kreften, men forholdsvis små forskjeller mellom forskjellige svulster fra samme pasient. Behandling med cellegift og stråling ble i noen (men ikke alle) tilfeller funnet å bidra til nye mutasjoner i kreftcellenes arvemateriale. Analyser av brystkreftsvulster viste hvordan uttrykk av arvematerialet som ikke produserer proteiner, såkalt ikke-kodende RNA, er relatert til andre viktige parametere i brystkreft. Det ble også vist at uttrykk av ikke-kodende RNA kan være relatert til prognose og behandlingseffekt.

Doktorgraden bidrar til forståelsen av samspillet mellom kreftsvulsters genetiske progresjon og deres utvikling av behandlingsresistens.

Personalia
Einar Elvbakken Birkeland (f.1984) er oppvokst i Bergen og fullførte i 2010 en mastergrad i molekylærbiologi ved UiB. Han bor og jobber per dags dato i Oslo. Doktorgradsarbeidet er blitt utført ved Mohn Kreftforskningslaboratorium under veiledning av professor Per Eystein Lønning og forsker Stian Knappskog.