Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Alternative synteser av polymerer basert på karbondioksid

Coralie C. Quadri disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “N-Heterocyclic Carbene Complexes of Titanium as a Novel Class of Catalysts for the Copolymerization of Cyclohexene Oxide with CO2”.

Hovedinnhold

Bruk av karbondioksid (CO2) som C1-råstoff i kjemiske prosesser er knyttet til miljømessige, økonomiske og politiske utfordringer. Disse utfordringene har blitt mer synlige i det siste tiåret og et lovende bruksområde i stor skala er den alternative produksjonen av polykarbonater fra CO2 og epoksider. 

I dette prosjektet, ble en serie N-heterosykliske karbenforbindelser basert på titan(IV) designet, karakterisert og anvendt i katalytiske reaksjoner mellom epoksider og CO2. Forbindelsene som er beskrevet i avhandlingen er en ny aktiv klasse katalysatorer for syntese av bærekraftige polymerer.

Personalia
Coralie Quadri ble født i 1987 i Genève (Sveits). Etter et Erasmus-utvekslingsår ved Umeå universitet (Sverige), fullførte hun mastergraden i grønn kjemi ved Université Savoie Mont Blanc (Frankrike). Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen fra 2012 til 2016 med førsteamanuensis Erwan Le Roux som hovedveileder og Professor Pascal D.C. Dietzel som medveileder. Siden 2016 er Coralie ansatt som forsker ved InKemia IUCT Group i Barcelona (Spania).