Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Røyking i svangerskapet – Kampen er ikke over

Liv Grimstvedt Kvalvik disputerer fredag 27. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Smoking among pregnant women in Norway. Prevalence, self-report validity, and associations to SGA and “early programming” using family and sibling design».

Hovedinnhold

Røyking under graviditet er en viktig risikofaktor for uheldige utfall i og etter svangerskapet, slik som lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, dødfødsel og krybbedød.

Med utgangspunkt i populasjonsbaserte databaser har vi studert ulike problemstillinger knyttet til røyking blant gravide. Medisinsk fødselsregister registrerer alle fødsler i Norge. I snart 20 år har mors røykevaner i svangerskapet blitt registrert. På 80-tallet røykte mer enn én av tre gravide norske kvinner daglig.

Vår studie viste at andelen kvinner som røykte i svangerskapet, stadig minker. Likevel utgjør røyking fortsatt en viktig risikofaktor i mange svangerskap. Det er særlig kvinner med lav utdanning som røyker mens de er gravide.

Lav fødselsvekt har vært forbundet med sykdom i voksen alder. Vi fant at det å være født med lav vekt, var assosiert med å være røyker i voksen alder. Dette tyder på at tobakksrøyking er en vane som går igjen i generasjoner. Funnet utfordrer den kjente sammenhengen mellom lav fødselsvekt og senere sykdom, den såkalte «Barker-hypotesen».

Vi undersøkte også hvordan mors røykevaner i to påfølgende svangerskap påvirker fødselsvekten til barnet i det andre svangerskapet. Kvinner som røykte gjennom to svangerskap hadde tre ganger så høy risiko for å få et barn med lav fødselsvekt i sitt andre svangerskap sammenlignet med ikke-røykere. Å slutte å røyke fra et svangerskap til det neste eller i løpet av andre svangerskap, reduserte denne risikoen. Noen kvinner har røykt i første svangerskap, uten at barnet har fått redusert fødselsvekt. Vår undersøkelse viste at disse likevel ikke var beskyttet mot å få et lite barn i sitt andre svangerskap, dersom de fortsatte å røyke.

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) er etablert av Folkehelseinstituttet med deltakere rekruttert i perioden 1999-2008. Vi fant at selvrapporterte røykevaner slik de fremkommer i MoBa, er et gyldig mål på et fosters eksponering for tobakk.

Ph.d.-arbeidet gir økt kunnskap om en modifiserbar risikofaktor som har stor betydning for helsen til mor og barn.

Personalia (biographical data)
Liv Grimstvedt Kvalvik (f.1982) er oppvokst i Haugesund og utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2009. Hun startet forskerutdanningen parallelt med medisinsk grunnutdanning som forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet. Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hovedveiledere for doktorgradsarbeidet har vært professor Kjell Haug og professor Rolv Skjærven. Arbeidet er finansiert av Universitetet i Bergen.