Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betydningen av mitokondrier i relasjon til fettnivåer

Carine Lindquist disputerer fredag 27. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Mitochondrial function in the regulation of plasma and liver triacylglycerols».

Hovedinnhold

Gjennom dette arbeidet ble det undersøkt hvorvidt mitokondriefunksjonen var sentral for å senke fettnivåer i blod og lever. Dette ble gjort i rottemodeller.

Mitokondriet er cellenes energidannelsessenter og står for størsteparten av nedbrytningsprosessen av fett. Funnene i avhandlinga viser at mitokondriell funksjon var medvirkende, men ikke nødvendigvis essensiell for å senke fettnivåer i blodet, men var svært sentral for å senke fettnivåer i leveren. I så tilfelle var det nødvendig å aktivere mitokondriell funksjon vesentlig for at det skulle gi effekt: øke antall mitokondrier i cellene, samt øke fettsyrenedbrytningskapasiteten.

Fettlever har vist seg å ha høy forekomst i verdens voksne befolkning. Fettlever kan føre til fatal leversvikt, men er også en risikofaktor for hjerte- karsykdommer. I dag finnes det ingen behandlingsmetoder for fettlever bortsett fra kaloriredusert diett og trening. Videre forskning på stoffer som kan aktivere mitokondrie kan derfor være av interesse.

Personalia
Carine Lindquist (f. 1989) er født og oppvokst på Solkysten i Telemark. Hun tok sin bachelorgrad i molekylærbiologi og mastergrad i medisinsk cellebiologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført ved Klinisk Institutt 2 ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen med Dr. Bodil Bjørndal som hovedveileder og Professor Rolf Kristian Berge og Dr. Espen Rostrup som biveiledere.