Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Responsteknologi i storforelesninger

Kjetil Egelandsdal disputerer fredag den 11. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Clickers and Formative Feedback at University Lectures. Exploring students and teachers’ reception and use of feedback from clicker interventions.»

I takt med økende antall studenter som tar høyere utdanning, har forelesningen som undervisningsform blitt usatt for kritikk. Kjernen i kritikken er at forelesninger er passiviserende, lite studentaktive og dårlig egnet til å møte sammensatte studentgrupper med ulike behov. Målet med Egelandsdal sin doktoravhandling har vært å utforske hvordan den tradisjonelle forelesningen kan rekonstrueres ved hjelp av et Student Respons System (SRS) for å gjøres mer studentaktiv og bedre pedagogisk tilrettelagt.

Bruken av SRS muliggjør at store studentgrupper kan svare på spørsmål individuelt ved hjelp av en trådløs fjernkontroll, en «klikker». Dette verktøyet brukt til å stille studentene faglige spørsmål som utgangpunkt for studentdiskusjoner i forelesninger. Oversikten over svarene ble så presentert i et søylediagram på en storskjerm, og fulgt opp i en plenumsdiskusjon. Studiene ble gjennomført på forelesninger i årstudium psykologi og ex.phil. på tre ulike fakultet ved universitetet i Bergen.

Forskningsfunnene viser at SRS kan revitalisere universitetsforelesningen ved å gjøre den mer studentaktiv og bedre tilpasset studentenes behov. Vi finner en umiddelbar læringseffekt som følge av aktivitetene, i tillegg til at studentene blir mer bevisst egen forståelse av faginnholdet, læringsmålene og hva de trenger å arbeide mer med. Foreleseren på sin side får viktig informasjon om studentenes fagforståelse som kan brukes til å tilpasse forelesningen underveis og justere framtidig undervisning. Utbyttet av SRS-bruken avhenger imidlertid av kvaliteten på spørsmålene og diskusjonene, og foreleserens og studentenes bruk av informasjonen fra intervensjonene.

Personalia
Kjetil Egelandsdal er født og oppvokst i Stord kommune i Hordaland. Egelandsdal er utdannet allmennlærer og har en mastergrad i pedagogikk fra NLA Høgskolen. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor professor Rune Johan Krumsvik og dr. Ole Johan Eikeland har veiledet arbeidet. Han er nå ansatt som forsker ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), ved Universitetet i Bergen.