Hjem

Nye doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Spor av gammel fjellkjede i Barentshavet

Iselin Aarseth disputerer torsdag 24.mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Crustal structure across the western Barents Sea from deep seismic and potential field data – Implications for Caledonian trends and subsequent basin formation".

Avhandlingen undersøker deformasjon av jordskorpen ved kollisjonen mellom Norge og Grønland som resulterte i dannelsen av den kaledonske fjellkjeden for cirka 400-500 millioner år siden. Denne kollisjonen etterlot seg strukturer i jordskorpen og en sutursone som markerer overgangen mellom to kontinentalplater. Den påfølgende ekstensjonen og dannelsen av sedimentære basseng antas å følge samme orientering som de gamle kaledonske strukturene.

Kaledonske bergarter kan i dag observeres i Storbritannia, Skandinavia, Grønland og Svalbard. I Barentshavet er strukturer fra den kaledonske fjellkjeden dekket av tykke lag med sedimenter og kan kun undersøkes ved hjelp av geofysiske metoder som for eksempel seismikk. I Skandinavia er kaledonske bergarter orientert i en nordøstlig retning, mens de har en nord-sør orientering på Svalbard. Ulike tolkninger av hvordan disse to retningene henger sammen blir diskutert i avhandlingen.

I avhandlingen brukes regionale havbunnsseismiske data, kombinert med gravimetriske og magnetiske data, til å undersøke dype strukturer i jordskorpen. Strukturer i nedre del av jordskorpen og øvre del av mantelen kan indikere gjenværende spor av den kaledonske fjellkjeden i vestlige deler av Barentshavet. Modellering av disse dataene har gitt ny informasjon og en bedre forståelse av utviklingen av den kaledonske fjellkjeden og påfølgende ekstensjon i Barentshavet.

Personalia:

Iselin Aarseth ble født i Førde 27. januar 1988. Hun fullførte mastergraden i marin geologi og geofysikk ved UiB våren 2012 og har siden januar 2015 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom Petromaks programmet. Veiledere har vært Rolf Mjelde og Ritske Huismans ved Institutt for geovitenskap, UiB og Asbjørn Johan Breivik og Jan Inge Faleide ved Institutt for geofag, UiO.