Hjem
Nye doktorgrader

Kan dataspillforskning lære oss noe om en religiøs ungdomsfestival?

Jane Skjoldli disputerer fredag 25. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen World Youth Day: Religious Interaction at a Catholic Festival.

Hovedinnhold

Katolsk pilegrimsferd er blitt endret. Endringen er særlig synlig fra en ny og spennende synsvinkel: religionsvitenskapelig teori kombinert med dataspillforskning. Gjennom å se på pilegrimsferd som en reiseform hvor religiøs innlevelse står i høysetet, lærer vi noe om hvordan religiøse organisasjoner legger til rette for at deltakere skal leve seg inn i sine interaksjoner med guder og makter. I dette tilfellet gjelder det den katolske festivalen Verdensungdomsdagene (World Youth Day).

Siden midten av 1980-tallet har Verdensungdomsdagene blitt avholdt med to-tre års mellomrom. Festivalen blir arrangert på forskjellige steder i verden hver gang og tiltrekker seg millioner av unge katolikker fra hele verden. Hver gang deltar også Den katolske kirkes øverste leder, nemlig paven. Tidligere kalte katolikker en reise for en pilegrimsferd når reisemålet var et hellig sted. Denne festivalen kalles imidlertid konsekvent for en pilegrimsferd, selv om den ikke alltid holdes på steder som katolikker betrakter som hellige. Jeg argumenterer for at Verdensungdomsdagene ble til i en sammenheng med flere lag som var stappfulle av assosiasjoner til pilegrimsferd. Etter hvert som festivalen ble utviklet over tid, ble flere av disse assosiasjonene svekket, mens andre ble helt fjernet. Det oppsiktsvekkende resultatet var at man utvidet potensielle pilegrimsmål fra offisielle katolske helligsteder til praktisk talt hvor som helst. Dermed ble det gjennom festivalen også tillagt nye assosiasjoner ved pilegrimsferd som er blitt vektlagt.

Pilegrimsferd er blitt til en reiseform hvor man vektlegger religiøs innlevelse. Det betyr at Den katolske kirke må tilrettelegge for at innlevelse skal finne sted. Det er her dataspillforskningen kommer inn, for når det gjelder tilrettelegging av innlevelse i forestillingsunivers—religiøse eller spillrelaterte—har dataspillforskningen noe å lære oss som forsker på religion.

Personalia

Jane Skjoldli er universitetslektor i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Hun forsker på moderne kristendom og har nylig utgitt boken Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden sammen med Jessica Moberg.