Hjem

Nye doktorgrader

Effekter av laserbehandling og is på senelidelser

Sturla Haslerud disputerer 12. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Low-Level Laser Therapy and Cryotherapy in Tendinopathy Treatment"

Den fysikalske behandlingsformen lavenergi-laser er et av flere typer tiltak fysioterapeuter bruker for å behandle pasienter. Det er godt dokumentert at denne behandlingsformen har lokal betennelsesdempende og smertelindrende virkning, og at det akselerer tilheling av skader. Lavenergi-laser brukes blant annet til behandling av senelidelser.

Sturla Haslerud har i sin doktoravhandling systematisk oppsummert forskningsstudier for å finne ut hvor god effekt denne behandlingen har på pasienter som plages med smerter fra seneapparatet i skulderen. Studien viste at laser behandling gir en klinisk viktig smertelindring og gjør at pasientene raskere opplever bedring, dersom anbefalte behandlingsdoser ble brukt. Pasienter som fikk behandling med lavenergi-laser utenfor det anbefalte” dose-vinduet” opplevde ingen effekt av behandlingen. Denne studien viste også at pasienter som ble behandlet med kombinasjon av is (lokal nedkjøling av skulderen) og anbefalte doser lavenergi laser ikke opplevde noe forbedring av skulderplagene sine. Dette var et overraskende funn, fordi 90% av de øvrige studiene som brukte anbefalte behandlingsdoser viste effekt i favør av lavenergi laser. Sturla Haslerud undersøkte derfor videre hvordan biofysiske penetrasjonsegenskaper for laser i hud og sene ble påvirket av nedkjøling med is. Det ble i denne studien brukt to ulike laserapparater som benyttes til å behandle senelidelser. Studien viste at betydelig mer av energien fra laserstrålene fra begge lasertyper gikk gjennom hud og akillessenen hos friske mennesker når vevet var nedkjølt. Tykkelsen på akillessenen og huden ble målt med ultralyd og var også signifikant mindre etter nedkjøling.

For å undersøke om nedkjøling med is også kunne påvirke de biologiske effektene av laserbehandlingen i en skadet Akilles-sene, gikk Haslerud deretter videre for å undersøke om rekkefølgen av hhv. nedkjøling og laserbehandling var av betydning. Nedkjøling med is umiddelbart etter laser gav nedsatt strekkstyrke i senen, strukturforandringer og biokjemiske endringer i betennelses-cytokiner.  Samlet viste resultatene at nedkjøling før laserbehandling gav en positiv effekt på senen, mens nedkjøling umiddelbart etter laserbehandling var ugunstig og bør unngås.

Personalia

Sturla Haslerud (f.1976) er spesialist i ortopedisk fysioterapi (MNFF) ved Tananger Fysikalske Institutt. Han er fra Stavanger og tok i 2011 mastergrad i klinisk fysioterapi (revmatisk og ortopediske lidelser) ved Høgskolen på Vestlandet. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av professor Jan Magnus Bjordal, førsteamanuensis Jon Joensen, professor Rodrigo Alvaro Brandão Lopes-Martins og professor Liv Heide Magnussen.