Hjem

Nye doktorgrader

Biosignaturer av livet i mørket

Leif-Erik Rydland Pedersen disputerer fredag 8. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Biosignatures in the Oceanic Crust".

Det er ikke lenge siden det ble oppdaget oaser av liv rundt hydrotermale kilder i det mørke dyphavet, holdt i live av en stor mikrobiologisk biosfære basert på energi fra kjemiske forbindelser som blir dannet ved at sjøvann og bergarter reagerer med hverandre.

For å forske på tidligere mikrobielt liv i bergarter må en basere seg på det en kaller biosignaturer som er elementer, molekyler, eller teksturer som kan knyttes til tidligere eller nåværende liv. Problemet er at ikke-biologiske prosesser kan gjøre det vanskelig å identifisere biosignaturer, spesielt i eldre bergarter. Dermed, for å kunne etablere robuste biosignaturer som kan bli brukt til å identifisere tidligere liv i de eldste bergartene på jorden, eller i bergarter på andre planeter, er det viktig å undersøke yngre og mer uberørte bergarter.

Det første prosjektet rapporterer velbevarte vridde jern-teksturer, som kan knyttes direkte til en spesiell type jern oksiderende bakterie, funnet i jaspis (rød jernholdig kiselbergart) fra et tidligere hydrotermalt system. Det som er unikt er at bergarten har blitt utsatt for hydrotermale væsker med høy temperatur, men jern-teksturene er stort sett bevarte. Noe som støtter oppunder at denne type biosignaturer er robuste og derfor egnet til å bevise liv i veldig gamle bergarter.

Det andre prosjektet gjorde målinger av svovel-isotoper i den øvre delen av havbunnskorpen. Resultatene viser at mikrobiell aktivitet som påvirker svovel-isotop forholdet er utbredt, og at disse mikrobielle isotop signaturene kan bli bevart i hydrothermale systemer som potensielt kunne visket ut denne signaturen.Det tredje prosjektet tar i bruk de mest moderne instrumentene innenfor elektronmikroskopi for å utrede potensielle mikrobielle teksturer i omdanningsmineraler. Resultatene viser at mikrobielle celler kan potensielt etterlate seg teksturelle spor i form av mineralisering rundt cellen, og disse sfæriske teksturene blir videre bevart.

Personalia

Leif-Erik Rydland Pedersen (f. 1983) er oppvokst i Bergen, Norge. Han tok sin mastergrad i geodynamikk ved Universitetet i Bergen, med en oppgave om de sedimentære Devon bassengene på Vestlandet, hvor han studerte zirkon provenans ved hjelp av uran-bly datering. Doktorgradavhandlingen er gjennomført ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.