Hjem
Nye doktorgrader

Cellulose, stamceller og 3D-printing danner nytt kroppsvev

Den 18. juni forsvarer Ahmad Rashad Elsebahy sin doktorgrad med tittelen (Wood-Based Nanocellulose Hydrogels for Tissue Engineering Applications) ved Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført som en del av et større prosjekt om nanocellulose – NORCEL – ledet av RISE PFI og finansiert av Forskningsrådets NANO2021-program.

Hovedinnhold

I sitt doktorgradsarbeid har Elsebahy hatt som mål å gjendanne kroppsvev som er ødelagt som følge av sykdom eller skade, såkalt tissue engineering. Til dette trengs tre ting; i) stamceller fra pasientens egen kropp, ii) signaler til cellene, og iii) et scaffold (vekststillas) som celler kan feste seg til og som styrer dannelsen av nytt vev.

Elsebahy har benyttet nanocellulose fra trær til å lage scaffolds, og det har vært fokusert på nydannelse av vev. Levende celler har blitt sådd inn i scaffolds, og cellenes evne til å dele seg og danne nytt vev har blitt studert.

Scaffolds laget av ulike typer nanocellulose har blitt testet i dyreforsøk med rotter. Langtidsstudier viser at slike scaffolds støtter dannelse av nytt vev og blodårer. Det har også blitt benyttet 3D-printing for å fremstille scaffolds bestående av en blanding av nanocellulose og levende celler.

På denne måten kan man lage nytt vev spesialtilpasset behovet til pasienten. Nanocellulose fra trær og planter er lett tilgjengelig, billig, miljøvennlig og har ingen mikrobiell eller animalsk opprinnelse, og har derfor potensiale innen biomedisinske applikasjoner.

Arbeidet med kombinasjon av nanocellulose fra trær og regenerasjon av nytt vev har vært mulig gjennom et tett samarbeid mellom to miljøer med helt ulike ekspertiser; Universitetet i Bergen, som er eksperter på celler, interaksjoner mellom celler og materialer og tissue engineering generelt, og RISE PFI som er eksperter på fremstilling av ulike typer nanocellulose og nanocellulose-baserte materialer.

Som et resultat av dette har vi nå grunnleggende kunnskap om hvordan nanocellulosebaserte scaffolds bør lages, og hvordan celler kan stimuleres til vekst og utvikling av beinvev.

Personalia

Ahmad Rashad Elsebahy er utdannet tannlege fra Egypt i 2006, og kom til Norge i 2014 da han ble tatt opp i doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som tannlege i Alexandria i Egypt og har hatt studieopphold i USA og Japan.