Hjem
Nye doktorgrader

Oksygenisotoper-havets termometer finnes i kuskjell

Tamara Trofimova disputerer 28.06.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The development and application of stable oxygen isotope records of Arctica islandica (Bivalvia) shells in Holocene marine climatic reconstructions for the northern North Sea".

Data om temperaturendringer i havet er vitale for vår forståelse av marint klima og dets naturlige variabilitet. For de fleste offshore sokkelområder og regioner er dekningsgraden til instrumentelle målinger under femti år, og ofte kun utført sporadisk under forskningstokt. Disse dataene er bare et utgangspunkt for å studere naturlig variabilitet av klimasystemet og er ikke tilstrekkelige til å skille mellom naturlige og menneskeskapte endringer i marine miljøer. Paleoklimatologer bruker mange ulike metoder for å rekonstruere fortidens temperaturer, men de fleste av teknikkene har ikke oppløsning tilsvarende sesong og år i de marine klimasignalene.

I sitt doktorgradsprosjekt bruker Tamara Trofimova en ny metode for å rekonstruere marine temperaturer basert på Arctica islandica, også kjent som kuskjell. Disse bløtdyrene bygger lagvise skjell bestående av karbonat der temperaturvariasjoner blir «lagret» ut i fra forholdet mellom ulike oksygenisotoper. Kuskjell er et lengelevende dyr (opp til 500 år), og er derfor naturens eget høyoppløselige marine arkiv.

Tamara Trofimova har i sine studier undersøkt moderne og subfossile skjell innsamlet fra Vikingbanken 150 km vest for Bergen. Resultatet av hennes arbeid har gitt ny innsikt i temperaturvariabilitet nord i Nordsjøen de siste 250 år, og har også gjort det mulig for første gang i denne regionen å rekonstruere årstidenes temperaturvariasjoner i tidlig Holocen (ca. 9700 år siden). En viktig del av arbeidet hennes er fokusert på testingen av metodens nøyaktighet og resultatet av avhandlingen tilfører nye viktige forbedringer til fremtidig bruk i studier av fortidens marine klima og miljø.

Personalia

Tamara Trofimova er født i 1989 nær Svartehavet i Russland. Hun studerte økologi ved Statsuniversitetet i St. Petersburg og tok sin mastergrad der i polar- og havkunnskap i 2013 i samarbeid med Universität Hamburg.

PhD-prosjektet hennes er gjennomført ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Doktorgradsarbeidet hennes er tilknyttet EUs ITN project ARAMACC (Annually Resolved Archives of Marine Climate Change).