Hjem

Nye doktorgrader

Snøforhold i Tibet

Droma Basang disputerer 22.06.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Snow cover distribution and variation in Tibet"

Endringer i snøforholdene i Tibet har store konsekvenser for vannføringen i mange av de store elvene i Asia. Snømålinger foretas ved ca 100 værstasjoner på den tibetanske høysletta.

Disse stasjonene er ujamt fordelt,flesteparten ligger i de sørøstlige regionene. Snø kan også måles fra satellitt, og Basang har brukt de såkalte MODISdataene til å studere variasjoner i snødekket.

MODIS avslører store variasjoner i snødekket. De sørøstlige områdene har mer snø, mens det er sparsomt med snø i de sentrale og i de vestlige områdene av Tibet. Årsaken er den fuktigelufta fra Bengalbukta som strømmer inn over det sørøstlige Tibet, og gir rikelig med nedbør der.

Basang har funnet godt samsvar mellom MODIS snødekke og snømålinger ved værstasjonene. Snødybden er ofte bare noen få cm, slik at snøen kommer og går, så det vil gjerne være noen avvik mellom MODIS og værstasjon.

MODIS dekker alle områder inkludert de høyeste toppene og fjellkjedene med breer, hvor ingen værstasjoner fins. Men MODIS tidsrekka er forholdsvis kort, bare femten år fra 2001 til 2015. Derimot har alle værstasjonene vært operative fra 1980, og målingene viser en nedgang på antall dager med snødekke, men ingen nedgang i snødybde.

Snø-sesongen har blitt kortere; den starter 0,6 dager seinere, og slutter 0,3 dager tidligere hvert år. Tilsvarende tendens vises også i denkortere tidsrekka til MODIS.

Personalia

Basang er tibetaner født 13.3.1965, og er kinesisk statsborger. Hun arbeider ved værtjenesten i Lhasa. Hun har en master i meteorologi (Universitetet i Bergen). Fra mars 2012 har hun arbeidet ved Universitetet i Bergen som stipendiat støttet av NORAD gjennom Tibetnettverket. Hun skal tilbake til sin stilling ved værtjenesten i Lhasa.