Hjem
Nye doktorgrader

Identifikasjon av prognostiske biomarkører for oral kreft

Israa Abdul Rhman Ahmed disputerer tirsdag 26.juni 2018 for Ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: "Identification of prognostic biomarkers for oral squamous cell carcinoma. Study on human samples and experimental models".

Hovedinnhold

Det har vært en foruroligende økning i forekomsten av munnhulekreft, spesielt i utviklingsland. Årlig dør mer enn 120 000 personer av munnhulekreft. Mange kreftformer har fått en bedret prognose, men fremdeles er det under 50% av dem som får munnhulekreft som overlever mer enn 5 år. Dette har spesielt sammenheng med at personen kommer sent til behandling, og at behandlingen er omfattende og krevende for pasienten.

Tidligere og mer presis diagnose er nødvendig for å bedre overlevelsen. I sitt doktorgradsarbeid har Ahmed som mål å identifisere en gruppe kliniske parametere og biomarkører i kreftsvulsten som kan bidra til et mer persontilpasset system for diagnose og behandling av munnhulekreft.

I studien har hun brukt en enkel immunhistokjemi-metode på vevssnitt fra kreftsvulstene, og denne er gjennomførbar og rimelig å bruke også i mindre laboratorier, f. eks. i Nord-Afrika (Sudan), der munnhulekreft er et stort helseproblem.

Studien viste at en kombinasjon av kliniske funn og påvisning av enkelte proteiner i kreftsvulstene og omgivende bindevev ga de beste mulighetene for å identifisere de pasientene med mest aggressiv form for munnhulekreft, og dermed mer skreddersydd kreftbehandling.

Personalia

Israa Abdulrhman Ahmed er født i Sudan, 1980. Hun har en bachelorgrad i tannkirurgi fra Universitetet i Khartoum (2001), master og klinisk spesialitet i konservativ tannbehandling fra Universitetet i Khartoum (2008). Hun har vært ansatt fra 2003 ved University of Science and Technology, Omdurman, Sudan. Fra 2013 er hun medlem av Royal College of Surgeons, Irland (MFD RCSI). Veiledere har vært prof. Daniela Elena Costea, prof. Anne Christine Johannessen og førsteam. Dipak Sapkota.