Hjem
Nye doktorgrader

Heparansulfat: et komplekst molekyl som påvirker kreftceller

Lawrence Fred Sembajwe disputerer 24 august 2018 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “EXT-proteins: Role in heparan sulfate assembly and tumor biology”.

Hovedinnhold

En kreftsvulst består ikke bare av kreftceller. Den inneholder også bindevev og mange andre celletyper. De vanligste bindevevscellene er fibroblaster, som spiller en viktig rolle i tumorvekst. Heparansulfat er en negativt ladet sukkerkjede som kan binde både til spesielle proteiner, såkalte reseptormolekylær, på cellenes overflate og til signalmolekyler (vekstfaktorer) i det omkringliggende bindevevet. På den måten påvirker heparansulfat spredning av kreftsvulster. Produksjon av heparansulfat er en kompleks prosess som involverer mange forskjellige enzymer.

Lawrence Fred Sembajwe har studert rollen til Ext-proteiner. Aktiviteten til disse enzymene avgjør strukturen til heparansulfat. Når heparansulfatstrukturen forandres ved ulike patologiske tilstander, endres også cellenes funksjoner. Formålet med studien var å forstå samspillet mellom fibroblast produserte Ext-proteiner og kreftceller, og hvordan heparansulfat forandres i kreftceller.

I sitt arbeid har Lawrence Fred Sembajwe studert samspillet mellom bindevevcellenes heparansulfat og kreftceller, i cellekultur og som spheroider. Spheroider dannet av kreftceller sammen med fibroblaster likner mye på kreftsvulster. Arbeidet i avhandlingen omhandler nivået av viktige signalmolekyler, samt spredningsmønsteret til tumorcellene i spheroider når heparansulfat-strukturen forandres.

Funnene viser at nivået av fibroblastene sine Ext-proteiner regulerer mengden av fibroblast-produsert transformerende vekstfaktor 1 (TGF-beta-1). Dette påvirker mengden av ulike proteiner i tumorcellene når fibroblastene er samdyrket med lungeadenokarsinom. I et annet prosjekt har han studert hvordan heparansulfat og heparansulfat-vekstfaktor interaksjoner endres i ulike stadier av brystkreft. Arbeidet viser at heparansulfat-strukturen gjenspeiler de kreftfremkallende egenskapene til ulike tumorceller.

Funnene som presenteres gir ny innsikt i hvordan ext-proteinene og heparansulfat-strukturen påvirker tumorceller.

Personalia

Lawrence Fred Sembajwe er født i 1979 og oppvokst i Uganda. Han ble utdannet veterinær 2005 og tok sin mastergrad i fysiologi 2011 fra Makerere University College of Health Sciences in Kampala-Uganda. Siden 2015 har Sembajwe vært ansatt som stipendiat i gruppen for Matrixbiologi ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Marion Kusche-Gullberg.