Hjem
Nye doktorgrader

A proper lookout. «En skikket utkikk»

Vilhelm F Koefoed disputerer fredag 14 september 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen på avhandlingen: A proper lookout.

Hovedinnhold

Ved internasjonale konvensjoner og nasjonale regelverk er det fastsatt ulike krav til personell som skal ha tjeneste på skip. I utgangspunktet er ofte kravene begrunnet og beskrevet ved enkle ord og vendinger. For utkikkstjenesten heter det: “A proper look-out shall be maintained at all times and shall serve the purpose of… detecting ships or aircraft in distress, shipwrecked persons, wrecks,  debris, and other hazards to safe navigation.”  Sjømannslegen skal med denne formuleringen i bakhodet fastslå om utkikken har tilstrekkelig syn. Til sin hjelp har sjømannslegen en helseforskrift fra Sjøfartsdirektoratet. Forskriften er utarbeidet med hjelp av eksperter som ut fra sin kunnskap gir innspill om hva som er tilstrekkelig syn. Ekspertens mening er ikke alltid basert på kunnskap om hvilke reelle utfordringer utkikken møter i jobben og forskriftens innhold er ofte påvirket en diskusjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene, såkalt konsensus. I dagens forskrift er det stilt krav til skarpsyn, fargesyn, mørkesyn og til kontrastsyn (kontrastsensitivitet).

Kontrastsensitivitet beskriver øynenes, synsbanenes og hjernens evne til å skille mellom lys og mørke og farger av ulike valører. Metoder for å undersøke dette har vært utviklet fra midten av 1950-tallet, men det foreligger ingen spesifikk metode som anses som standard og normalverdier for de ulike metodene er i varierende grad anvendelige i forhold til å vurdere utkikkens funksjon. Det er i liten grad gjennomført studier som ser på sammenhengen mellom syn og funksjon for en utkikk.

Avhandlingen baserer seg på tre arbeider om kontrastsensitivitet som er gjennomført i Sjøforsvaret og delvis i det Franske forsvaret. Artikkel 1 beskriver normalområdet for kontrastsensitivitet basert på to ulike målemetoder og sammenligner disse metodene. Artikkel 2 er studie om sammenhengen mellom skarpsyn, kontrastsenitivitet og observasjonsevnen, mens artikkel 3omhandler effekten av søvndeprivasjon (søvnmangel) på synsfunksjon.

Personalia

Vilhelm F. Koefoed (1962) er vokst opp i Kristiansand. Etter fullført studie ved Universitetet i Bergen har han fra 1991 arbeidet som lege i Forsvaret. Han er spesialist i samfunnsmedisin. Studiene er støttet av Norsk senter for dykke- og maritim medisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus og Forsvaret. Veiledere for prosjektet har vært professorene Gunnar Høvding og Eilif Dahl.