Hjem
Nye doktorgrader

Årlig influensavaksine – viktig og effektiv!

Mai-Chi Trieu disputerer mandag 10. september 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Long-term immune response after pandemic and seasonal influenza vaccination
in healthcare workers”

Hovedinnhold

Årlig influensavaksinasjon kan være mer effektivt enn det man tidligere har trodd. Helsearbeidere ved Haukeland Universitetssykehus ble fulgt over 5 år etter pandemivaksinasjon og senere vaksinasjon mot sesonginfluensa.

Oppgaver påviser at pandemivaksinen gav god beskyttelse mot svineinfluensa. Noen helsearbeidere hadde fortsatt god beskyttelse 4 til 5 år etter pandemivaksinasjon. Imidlertid hadde helsearbeiderne som fortsatte å ta årlige vaksiner mot sesonginfluensa bedre beskyttelse enn de som valgte å ikke vaksinere seg videre.

Særlig så man at bred beskyttelse mot alvorlig influensainfeksjon ble opprettholdt ved årlig gjentatt vaksinering. Årlig influensavaksinasjon trengs for å bedre og å opprettholde beskyttelse mot influensa hos ansatte i helsevesenet, spesielt blant frontlinjearbeidere. Helsearbeidere bør anbefales årlige influensavaksiner for å beskytte seg selv, familiemedlemmer, medarbeidere og pasienter.

Personalia

Mai-Chi Trieu ble født i 1986 og vokste opp i Hanoi, Vietnam. Hun har jobbet som forsker ved Laboratoriet for immunologi ved nasjonalt institutt for hygiene og epidemiologi i Hanoi fra 2007 til 2014. I løpet av denne perioden fullførte hun også en mastergrad i internasjonal samfunnshelse ved Universitetet i Oslo. Siden juni 2014 har hun jobbet med sitt doktorgradsprosjekt ved Influensasenteret, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.