Hjem
Nye doktorgrader

Lokal skogs-forvaltning og REDD+ i Nepal Himalaya

Dilli Prasad Poudel disputerer 21.9.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Changing Forestry Governance in Nepal Himalaya: Interactions of Community Forestry with REDD+ and Traditional Institutions”.

Hovedinnhold

I dette århundre er et lappeteppe av ulike tradisjonelle skogforvaltnings-institusjoner i Nepal blitt erstattet med formell Community Forestry (CF). CF innebærer at lokalsamfunn forvalter skog i samsvar med regler bestemt av de nasjonale myndigheter. Modellen har vist seg å fungere svært godt i landet.

I det siste har FN introdusert REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) programmet i Nepal der hensikten er å modifisere klimaendringer ved å lagre karbon i sunne skoger. Utfordringen er å integrere REDD+ målsettinger i den opprinnelige Community Forestry modellen. CFs mandat utvides fra rent lokale målsettinger om å fordele skogs-ressurser blant landsbyboere og sikre biodiversitet, til å omfatte et globalt mål om å redusere karbon i atmosfæren.

Tema i doktoravhandlingen er å analysere forholdet mellom CF og tradisjonelle ‘indigenous’ forvaltningspraksiser på den ene siden, og forholdet mellom CF og nye rammer satt av REDD+ på den andre siden. Studier av to lokalsamfunn som praktiserer CF noe ulikt leder til to konklusjoner: Vellykket introduksjon av nye forvaltningsmodeller avhenger av i hvilken grad de tillater lokalbefolkningen å høste av skogens ressurser. En vellykket forvaltningsmodell må også gi rom for tradisjonelle institusjoner og maktstrukturer.

Suksess eller fiasko for nye forvaltningsmodeller er dermed betinget av fleksible regler og at de er kompatible med tradisjonelle institusjoner. 

Personalia

Dilli Prasad Poudel ble født i Sarlahi District i Nepal i 1977. Han tok sin mastergrad i geografi ved Tribhuvan Unviersity i Kathmandu i 2003, og ble tatt opp på M.Phil programmet ‘Resources and Human Adaptations’ ved Institutt for geografi, UiB, der han tok eksamen i 2008. Deretter arbeidet han som forskningsassistent i Nepal til han ble tatt opp i doktorgradsprogrammet ved UiB i 2013.

Hans forskningsinteresser er skogsforvaltning, REDD+, migrasjon og lokale tilpasninger i en tid med klimaendringer.