Hjem
Nye doktorgrader

Matens betydning for en god alderdom

Hanne Rosendahl-Riise disputerer 23.oktober 2018 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dietary predictors of bone mineral density, hip fractures, mobility and muscle strength in community-dwelling older persons».

Hovedinnhold

Når vi blir eldre, reduseres både bein- og muskelmassen vår. Dette kan føre til at muskelstyrke og gangfunksjon blir redusert, i tillegg til at risikoen for et hoftebrudd øker. Disse aldersrelaterte endringene kan forverres av blant annet ensidig kosthold, lavt energiinntak og lav kroppsvekt. Fisk er en god kilde til næringsstoffer som kan være av betydning for å bevare muskel- og beinmassen vår, spesielt vitamin D og protein.

Vi gjorde en litteraturgjennomgang for å finne ut om vitamin D tilskudd gav økning av muskelstyrke og gangfunksjon hos friske eldre. Data fra en stor befolkningsundersøkelse, Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK), ble brukt til å kartlegge betydningen av fiskeinntak for bentetthet og risiko for hoftebrudd i middelaldrende og eldre deltakere. Til slutt ble det også utført en klinisk studie av eldre pasienter som var innlagt på to sykehus i Hordaland med hoftebrudd. Vi undersøkte hvordan deres vekt, matinntak og gangfunksjon var i månedene etter hoftebruddet.

Vi konkluderte med at det ikke er noen foreløpige holdepunkter for at vitamin D tilskudd har effekt på muskelstyrke og funksjon hos eldre. Selv om funnene ikke var veldig sterke, viste det seg at fiskeinntak var gunstig for bentettheten til eldre kvinner, mens lavt fiskeinntak gav en høyere risiko for hoftebrudd i eldre menn. I den kliniske studien fant vi at mange av hoftebruddspasientene gikk ned i vekt og spiste lite, og at dette hadde betydning for gangfunksjonen etter hoftebruddet.

Personalia

Hanne Rosendahl-Riise (født Gjessing i 1981) kommer fra Asker, men er bosatt i Øystese. Hun tok utdanningene bachelor i næringsmiddelteknologi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, master i bioteknologi ved NTNU (2005), master i human ernæring (2008) og master i klinisk ernæring (2010) ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført ved Senter for ernæring, Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen under veiledning av Prof. Jutta Dierkes. Prof. Anette Hylen Ranhoff, Prof. Grethe Seppola Tell og Dr. Therese Karlsson har vært biveiledere.