Hjem
Nye doktorgrader

Privacy, Security, and Repair in Distributed Storage Systems

Siddhartha Kumar disputerer 17.10.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Privacy, Security, and Repair in Distributed Storage Systems.

Hovedinnhold

Vi lever i informasjonsalderen, hvor livene våre blir formet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Som en konsekvens av dette er det en eksplosjon i mengden av data som blir generert. Distribuerte lagringssystem (DSS) er en teknologi for lagring hvor store mengder data blir lagret på en distribuert måte i et nettverk av rimelige lagringsenheter på en effektiv og billig måte. Avhandlingen undersøker tre aspekter ved DSSer: effektiv lagring, sikkerhet og personvern.

En stor del av avhandlingen fokuserer på personvernsaspektet. Den undersøker følgende spørsmål: Er det mulig å trekke data ut fra en DSS, uten at den vet hvilke data du ber om? Avhandlingen viser at svaret på spørsmålet er ja, og foreslår ulike protokoller for personvern. Avhandlingen viser videre at effektiviteten til disse protokollene henger nøye sammen med hvordan dataene lagres i DSSen.

Personalia

Siddhartha Kumar fikk sin mastergrad i communications engineering fra Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg i 2015. Han har jobbet med doktorgraden ved Simula UiB, og disputerer nå ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser er innen koding og informasjonsteori, spesielt informasjonsteoretisk sikkerhet i distribuert lagring og personvern.

Bachelorgraden hans ble utvalgt til å motta finansiering av delstaten Karnataka i India i 2013, under KSCST programmet for studentprosjekter.