Hjem
Nye doktorgrader

Vold og visjoner i Min kamp

Kjersti Aarstein disputerer fredag 26. oktober 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp".

Hovedinnhold

Hovedtema for avhandlingen er Karl Ove Knausgårds fremstilling av et spenningsforhold mellom ansvaret for å beskytte andre mennesker mot overgrep og ønsket om å sette abstrakte visjoner ut i livet koste hva det koste vil. I sjette og siste bind av romanserien Min kamp er dette temaet knyttet til hovedpersonens forpliktelse på visjonen om en virkelighetsnær roman på den ene siden og hensynet til de menneskene han skriver om på den andre. I tillegg er det forbundet med Knausgårds betraktninger om Adolf Hitlers forpliktelse på det utopiske «tredje riket», som speiler trekk ved hans eget romanprosjekt. 

Aarstein forstår sjette bind av Min kamp som en litterær refleksjon over romanverkets virkningshistorie, og i mer generell forstand over litteraturens etiske og politiske potensial. Samtidig konstaterer hun at dette bindet implisitt fremmer en etisk problematisk drapsanklage mot et av de menneskene Knausgård skriver om. Anklagen blir etter Aarsteins mening spesielt problematisk ved at fremstillingen lokker leseren til å tro at den springer direkte ut av empiriske fakta, heller enn å bero på forfatterens fantasi.

I tilknytning til temaet vold og visjoner ser Aarstein nærmere på Knausgårds refleksjoner over etikk, som kan oppsummeres i tre imperativer: å løfte ansiktet, å feste blikket og å forplikte seg på et du. Hun viser at disse imperativene gir tankevekkende perspektiver på forholdet mellom Min kamp og leseren, samtidig som de inngår i et spekulativt forsvar for Knausgårds skildringer av gjenkjennelige mennesker.

Personalia

Kjersti Aarstein (f. 1984) har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og er medlem av forskergruppen for Radikal filosofi og litteratur.

Avhandlingen Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knausgårds Min kamp er skrevet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag ved UiB, med professor Gisle Selnes som hovedveileder, og professor Christine Hamm som biveileder.