Hjem
Nye doktorgrader

Immunometabolske biomarkører for diabetes, og hjertesykdom

Eirik Wilberg Rebnord disputerer fredag 02. november 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Biomarkers of metabolism and inflammation as predictors of coronary events and type 2 diabetes in patients with stable coronary artery disease - Prospective studies from the Western Norway Coronary angiography cohort".

Hovedinnhold

Type 2 diabetes (T2D) og kransåresykdom deler flere livsstilsrelaterte risikofaktorer. Både medikamentell og ikke-medikamentell behandling kan i stor grad redusere forekomsten av T2D, og begrense utvikling av kransåresykdom i høyrisikoindivider. Nåværende risikomodeller er ennå ikke gode nok til å peke ut de som vil kunne tjene mest på forebyggende behandling.

Rebnord og medarbeidere har studert blod og urin-nivåer av markører for blodsukker, fettforbrenning og betennelse blant ca. 2500 pasienter med stabil kransåresykdom (angina pectoris/»hjertekrampe»). Pasientene fikk utført kontrastundersøkelse av kransårene (hjertekateterisering) ved Haukeland eller Stavanger Universitetssykehus, i perioden 2000-2004. Ingen av pasientene hadde diabetes ved inklusjonstidspunktet. Informasjon om nye tilfeller av type 2 diabetes, hjerteinfarkt og død ut år 2009 ble innhentet for alle studiedeltakerne, via koblinger mot nasjonale helseregistre og dødsårsaksregisteret.

HbA1c er et mål på langtidsblodsukkeret og brukes i diagnostisering og kontroll av diabetespasienter. Markører fra karnitinmetabolismen kan gjenspeile dysregulering i nedbrytningen av fettsyrer. I kynurenin-forbrenningskjeden ble kynurenin:tryptofan ratio (KTR) brukt som markør på betennelse og cellulære immunresponser. Blant pasienter med kransåresykdom uten diabetes, observerte vi ingen sammenheng mellom nivåer av langtidsblodsukker og risiko for fremtidig hjerteinfarkt eller død. Imidlertid kunne spesifikke metabolitter i forbrenningskjeden av fettsyrer, og nivået av KTR i urin predikere fremtidig diabetesutvikling.

Funnene setter spørsmålstegn ved HbA1c som risikomarkør for hjerteinfarkt og død hos denne pasientgruppen. Resultatene våre motiverer til videre forskning på metabolitter i karnitinforbrenningskjeden, og KTR med tanke på beregne risiko for å utvikle T2D.

Personalia

Eirik Wilberg Rebnord (f. 1984) er oppvokst i Bergen, og utdannet cand.med. ved Det medisinske fakultet, NTNU-12. Han startet da i forskergruppen for preventiv kardiologi ved hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, og i-14 som stipendiat ved klinisk institutt, UiB, med Eva Ringdal Pedersen som hovedveileder, og Elin Strand og Ottar Nygård er biveiledere. Han har det siste året jobbet som turnuslege i Rogaland.

Stipendiatet er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen, via Extrastiftelsen.