Hjem
Nye doktorgrader

Kirurgisk behandling av endokrin øyesykdom

Hans Olav Ueland disputerer fredag 2. november 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Surgical Treatment of Patients with Thyroid Eye Disease».

Hovedinnhold

Graves` sykdom er en av de vanligste årsakene til høyt stoffskifte. Den skyldes at kroppen lager antistoffer mot et protein (TSH-reseptor) i skjoldbruskkjertelen. Omlag halvparten av pasientene får øyeplager (endokrin øyesykdom).

Øyeplagene oppstår som følge av en betennelsesreaksjon i øyehulen. Den fører bl.a. til økt volum av fettvev og de ytre øyemuskler. Øyeeplet blir presset frem, og det kan tilkomme skjeling, åpenstående øyespalte og i verste fall trykk mot synsnerven. For pasientene kan dette medføre redusert syn, dobbeltsyn, smerte og utseendemessige forandringer, hvilket begrenser daglige gjøremål og reduserer livskvaliteten.

For enkelte pasienter kan kirurgisk behandling bli nødvendig. Vi kan da bedre plassforholdene i øyehulen ved å fjerne en eller flere beinvegger, rette opp skjeling, og korrigere øyelokksforandringer.

I avhandlingen vurderes resultatene av tre ulike operasjonsmetoder ved endokrin øyesykdom. To av metodene ble utført for å utvide øyehulen, og den siste for å korrigere åpenstående øyespalte. Etter fjerning av beinveggen til siden av øyehulen fikk mange et søkk i tinningregionen. To nye behandlingsalternativer for utbedring av denne følgetilstanden ble derfor sammenliknet.

Avhandlingen viser at man kan oppnå gode resultat ved bruk av justerbare sting ved operasjon for åpenstående øyespalte. Det å fjerne den beinete veggen mellom øyehulen og nesebihulen er en god metode for å få øyeeplet til å synke tilbake i øyehulen, men dobbeltsyn oppsto eller ble forverret hos nesten halvparten av pasientene slik at de trengte påfølgende operasjon for skjeling. For korreksjon av søkk i tinningen viste hyaluronsyre seg å være bedre egnet enn kroppens eget fettvev. Bruk av hyaluronsyre er en ny behandlingsform ved denne forandringen.

Resultatene fra doktorgradsarbeidet vil være til nytte både for pasienter med endokrin øyesykdom og for leger som behandler pasientene. Arbeidet viser hva man kan oppnå med ulike operasjoner, og det er i tillegg introdusert en ny metode for å korrigere en vanlig følgetilstand etter en av operasjonene.

Personalia

Hans Olav Ueland (f. 1976) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003 og er spesialist i øyesykdommer. Ueland er ansatt ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus som overlege med spesialområde innen kirurgisk behandling av sykdom i øyelokk, tåreveier og øyehule.

Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Det Medisinske Fakultet ved Universitet i Bergen. Hovedveileder er professor Eyvind Rødahl, og biveiledere er professor Olav Henrik Haugen og 1. amanuensis Svein Arthur Jensen.