Hjem

Nye doktorgrader

Utviklings- og evolusjonær innovasjon i et tunicate

Haiyang Feng disputerer 16.11.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Roles of M-phase cell cycle regulatory paralogs in the urochordate Oikopleura dioica".

Cellcyklusprogresjonen styres av en serie regulatorer med komplisert romlig-temporal dynamikk, og sikrer trofaste overganger i forskjellige faser. Urokordatet Oikopleura har systematisk brukt forskjellige celle syklusvarianter, inkludert proliferative mitotiske sykluser, mange endocyklusvarianter og reproduktive meotiske sykluser, for å understøtte den raske veksten og reproduksjonen i en ekstraordinært kort akkordlevetid. Den har også et utvidet komplement til noen mitotiske regulatorer som uttrykkes variabelt under utviklingen.

Feng fokuserer på M-fase hendelser og undersøker funksjonell diversifisering og spesialisering av CDK1-Cyclin B komplementer under kvinnelig meiose og av dupliserte kromosomale passasjer kompleks (CPC) komponenter i embryonal mitose.

Feng avslørte dynamisk distribusjon av to spesialiserte CDK1 paraloger under oogenesis. Målrettet RNAi knockdowns viste at CDK1a er nødvendig for koenocystisk vitellogenese, mens CDK1d-Cyclin Ba er nødvendig for meiosis resumption og meiotisk spindelmontering under prometaphase I.

Oikopleura embryoniske divisjoner er raske og synkroniserte. Innenfor CPC eksisterer to INCENP paraloger alltid sammen med betydelige uttrykksnivåer under mitose, og viser forskjellige lokaliseringer og subfunctionalizations. INCENP-paralog som setter på sentromerer modulerer Aurora B-kinaseaktivitet og lokalisering, og regulerer dermed CPC-funksjonelle overganger i rask embryoniske divisjoner. INCENPa-paralogen regulerer tidlige mitotiske hendelser mens INCENPb-paralogen er nødvendig for abscission under mitotisk utgang. Disse mitotiske kinaser og deres regulatoriske eller stillasproteiner er i økende grad målet for mer spesifikke kreftterapier.

Dermed har dette arbeidet gitt potensiell innsikt i å vurdere hvilke målmolekyler som mest sannsynlig vil være fruktbare for å generere vellykkede terapier.

Personalia

Haiyang Feng ble født i oktober 1984 i Xinmin, Liaoning-provinsen, Kina. Feng fikk sin mastergrad i marinbiologi i 2010 på College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University.

I perioden 2014-2018 har han vært stipendiat på Biologisk institutt ved UiB, samt Sars senteret. Han har blitt veiledet av professor Eric M. Thompson (UiB), og dr. Christofer Troedsson (Uni research).