Hjem
Nye doktorgrader

Gir biomarkører nyttig informasjon ved tidlig leddgikt?

Maria K. Jonsson disputerer 04.12.2018 for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Biomarkers in early rheumatoid arthritis. Disease activity measures, prediction of treatment response and progression of radiographic damage».

Hovedinnhold

Biomarkører er stoffer som kan måles og analyseres for å si noe om normale eller sykelige tilstander, eller for å måle respons på behandling. Tre ulike biomarkører er undersøkt for å se om disse kan si noe om sykdomsaktiviteten ved revmatoid artritt (RA, leddgikt), og om de kan forutsi utvikling av leddskade.

Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom (autoimmun sykdom) kjennetegnet av ømme, hovne og stive ledd som rammer ca. 0,5-1 % av den norske befolkningen. Omtrent to av tre pasienter er «seropositive», det vil si at de har revmatoid faktor (antistoffer mot Fc-delen av IgG) og/eller antistoffer mot citrullinerte peptider (ACPA). Citrullinering av peptider betyr at dets egenskaper er forandret i en prosess avhengig av enzymet peptidylarginine deiminase (PAD). Pasienter med seropositiv RA har tradisjonelt et mer alvorlig sykdomsforløp.

Studien til Jonsson har undersøkt biomarkører i blod før og etter behandling av pasienter med tidlig leddgikt som deltok i en nasjonal multisenterstudie: Nivået av proteinet calprotectin som frigjøres av hvite blodlegemer, forekomsten av antistoff mot 16 ulike citrullinerte proteiner (ACPA-reaktiviteter), og aktivitet til enzymet PAD.

Nivå av ACPA-reaktiviteter og PAD enzymaktivitet var høyere hos pasienter sammenlignet med friske kontroller, men hadde ingen sikker assosiasjon med sykdomsaktivitet eller utvikling av leddskade.

Jonsson fant at calprotectin kan være en interessant betennelsesmarkør hos pasienter med leddgikt, da forhøyede nivåer kan gi økt risiko for leddskade. Calprotectinnivå kan reflektere sykdomsutviklingen, særlig tidlig i forløpet og hos pasienter som etter en periode med behandling er uten kliniske tegn og symptomer til sykdom. Basert på resultater fra Jonssons doktorgradsarbeid og supplerende studier tas denne biomarkøren fra høsten 2018 i bruk i ordinær klinisk praksis ved Diakonhjemmet Sykehus, som første sykehus i verden.

Personalia

Maria K. Jonsson (f. 1977) er spesialist i revmatologi. Doktorgradsarbeidet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og utført ved Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen og Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.

Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Espen A. Haavardsholm, og biveiledere professor Bjørg-Tilde Svanes Fevang og post-doc Siri Lillegraven.