Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rehabiliteringspasienter på Vestlandet

Vegard Pihl Moen disputerer 06.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Disability in patients entering rehabilitation centres in secondary care in Norway: A cross-sectional study of predictors and the relationships with sense of coherence and health-related quality of life."

Hovedinnhold

Årlig gjennomfører omlag 30.000 personer rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon i Norge. Norge har 50 private rehabiliteringsinstitusjoner, med 8 i Helse Vest: Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, Åstveit helsesenter, Ravnebergshaugen, Oppfølgingsenheten Frisk, PTØ Stavanger, Rehabilitering Vest og LHL klinikkene Bergen og Nærland.

Systematisk informasjon omkring alder, kjønn og diagnose for rehabiliteringspasientene rapporteres, men ytterligere detaljert kunnskap om gruppen mangler. Slik kunnskap om funksjonsevne og helseutfordringer er viktig for å utvikle, målrette og organisere rehabiliteringstjenestene til denne gruppen. En generisk tilnærming, å studere rehabiliteringspasientene uavhengig av diagnoser, er tidligere ikke blitt gjort i Norge i en stor skala. Doktorgradsavhandlingen utforsker, gjennom spørreundersøkelser, funksjonsevne og helse til rehabiliteringspasienter bosatt på Vestlandet.

Første delstudie etterprøvde kvaliteten på norsk versjon av et generisk måleinstrument, WHO’s Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), og fant at dette er et anvendelig og pålitelig instrument for måling av funksjonsevne. Derimot har det begrensninger til å måle endring av funksjonsevne. Delstudie 2 beskriver rehabiliteringspasientene og utforsket faktorer relatert til deres funksjonsnedsettelse. Studien viser at pasientene har moderat nedsatt funksjonsevne, at de i stor grad er selvhjulpne, og at de opplever problemer med å delta i samfunnslivet.

Siste studie utforsket sammenhengen mellom en grunnholdning, definert ved begrepet «Sense of Coherence» (SOC), funksjonsevne og helserelatert livskvalitet. Studien viser at SOC først og fremst var relatert til den psykiske funksjonsevnen, og indikerer videre at endring av SOC muligens kan påvirke funksjonsevne og helserelatert livskvalitet. Denne sammenhengen ser ut til å være diagnoseavhengig, og mest tydelig for pasienter med hjerte- og karsykdommer, og mindre for pasienter med muskel-skjelettplager.


Personalia

Vegard Pihl Moen (f.1977) er oppvokst i Tønsberg. Han er utdannet fysioterapeut med M.Sc. i bevegelsesvitenskap fra NTNU i 2007 og har vært ansatt ved Kysthospitalet i Stavern og Kysthospitalet i Hagevik. Han var ph.d-stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Han er nå ansatt ved Høgskulen på Vestlandet, og ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.