Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan kan bildebøker formidle dikt og bildekunst?

Berit Westergaard Bjørlo disputerer fredag 7. desember 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga «Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst».

Hovedinnhold

Avhandlinga undersøker hvordan bildeboka kan fungere som medium for formidling av dikt og visuell kunst til nye lesergrupper på tvers av generasjoner. Analysematerialet er tre bildebøker med illustrerte dikt av fire norske etterkrigslyrikere og tre bildebøker om møter med bildekunst og kunstnere. Bjørlo har analysert samspillet mellom ord og bilder og studert den rollen format, bokdesign og grafisk formgiving har for bøkenes estetiske form og funksjon.

Med grunnlag i en hermeneutisk og retorisk estetikkforståelse undersøker avhandlinga hvordan bildebøkene kan gi impulser til både refleksjon og til sanselige erfaringer. Å lese dikt med illustrasjoner skaper andre leseerfaringer enn å lese dikt uten illustrasjoner. Tilsvarende vil opplevelsen av visuell kunst gjenskapt i narrative bildebøker gi rom for andre kunsterfaringer enn dem man får ved å oppsøke originalverka i et museum eller et galleri.

Avhandlinga er et litteratur- og bildestudium, den inkluderer ikke studier av reelle leseres respons. Bjørlo peker på bøkenes muligheter til å kunne utvikle og utvide lesernes tekst- og bilderepertoar, skape erfaringer med ulike litterære og visuelle uttrykksformer og stimulere til refleksjoner over egne og andres livserfaringer.

Bøkenes samspill mellom ord og bilder og gjenskapinga av litterære og kunsthistoriske verk gir avhandlinga en flerfaglig profil som markerer bøkenes relevans for det kunsthistoriske, det litteraturvitenskapelige, det medievitenskapelige og det barnelitterære fagfeltet.

Personalia

Berit Westergaard Bjørlo (f. 1953) er cand. philol. fra Universitetet i Bergen og ansatt ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Hovedveileder har vært professor Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet, og medveileder førsteamanuensis Henning Laugerud, Universitetet i Bergen.