Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedre fordøyelighet hos laks med enzymbehandlet soya

Hans Jákup disputerer 14.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Development and application of solid state fermentation enzymes in soy-based Atlantic salmon feeds.

Hovedinnhold

De siste 20 årene har fiskemel blitt erstattet med planteproteiner i laksefôr. Disse planteråvarer inneholder flere komponenter som kalles anti-næringsstoffer. Disse anti-næringsstoffene, som følger planteråvaren, reduserer fordøyeligheten av næringsstoffene i fôret og kan medføre dårlig tilvekst og dårlig helse hos laks. Anti-næringsstoffene kan fjernes eller reduseres i råvaren ved å trekke ut (ekstrahere), dele opp (fraksjonere) eller å bryte ned (hydrolysere) planteråvarene med enzymer.

Jacobsen er nærings-ph.d. student ansatt hos Alltech, og har gjennomført doktorgradsarbeidet i samarbeid med Nofima. Han har studert bruken av et enzymkompleks som er produsert ved såkalt solid-state fermentering, ved bruk av soppen Aspergillus niger. Denne soppen har evne til å skille ut flere forskjellig enzymer som kan hydrolysere karbohydrater, proteiner og anti-næringsstoffer.

Jacobsen har dokumentert at enzymer fra soppen A. niger kan bryte ned anti-næringsstoffene phytinsyre og saponiner i soyamel, som forårsaker redusert mineralfordøyelse og betennelse i tarm hos laks.

Resultatene er anvendt i fôringsforsøk hos mink og hos laks. Mink ble brukt som et modelldyr fordi proteinfordøyelsen i mink samsvarer godt med den i laks. Fordøyelighetsresultatene viste at enzymbehandlet soya hadde en høyere fordøyelighet av aske (mineral) hos mink. Jacobsen kunne også se en høyere fordøyelighet av jern hos laks når han tilsatte enzymene til fôret. I tillegg viste studiet at når fôret er for hardt, spiser laksen mindre fôr, og det medfører redusert tilvekst.

Doktoranden har i sitt arbeid bidratt til å utvikle og dokumentere en metode for å enzymbehandle soyaprotein i fiskefôr, og metoden har vist seg å ha enkelte positive effekter på laksens fordøyelighet.

Personalia

Hans Jákup Jacobsen (f. 1983) kommer fra Færøyene, han tok en bachelorgrad i akvakultur (2005) og en mastergrad i Feed Manufacturing Technology (2010) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.