Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kontrollerer torskelarver sin egen skjebne?

Nadia Fouzai disputerer onsdag 9. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Adaptive Behaviour along Environmental Gradients in Larval Cod: An Optimality Modelling Approach”.

Innhold

De fleste fiskearter går gjennom en risikofylt larveperiode. Å overleve denne perioden er en stor utfordring for fiskelarver. Torsk, den viktigste kommersielle viltfangede fiskearten i Norge, finnes i mange separate bestander i hele Nordatlanten. På seinvinteren og tidlig på våren vandrer torsken hundrevis av kilometer fra beiteområdene for å gyte på bestemte områder. Strategien er å finne det mest hensiktsmessige miljøet for avkommet, egg og larver, og sørge for at deres første fødeinntak er vellykket, og i varmere vann, slik at de får en god start i livet.

Men hva om havmiljøforholdene ikke er perfekte? Har larver muligheten til å reagere på informasjonen i sitt miljø og gjøre det beste ut av forholdene slik de er? For å svare på dette spørsmålet, trenger vi en avansert datamodell.

Fouzai har utviklet en ny modell som undersøker hvordan torskelarver vil reagere på relevante miljøforhold og økologiske gradienter av temperatur, lys, byttedyr og rovdyr de møter i naturen og hvordan adferdsresponser kan brukes for å tilpasse seg et variabelt miljø og øke sjensen for overlevelse.

Prediksjoner fra modellen viser at torskelarvers suksess avhenger av hvordan de oppfører seg i miljøet, og evnen til å utnytte smutthull som finnes. Modellen viser at effekten av temperatur på overlevelse er komplisert. Økende temperatur kan føre til raskere vekst og høyere overlevelse, men bare når det er tilstrekkelig mat. I situasjoner med dårlig mattilgang gjør høyere temperaturer larvene mer utsatt for predasjon, fordi de tar høyere risiko for å møte økte metabolske kostnader i varmere vann. Modellen viser også hvordan larver kan redusere total predasjonsrisiko ved å endre atferd når de blir utsatt for ulike rovdyrstyper.

Avhandlingen bidrar også med et verdifullt modelleringsverktøy for å forstå samspillet mellom atferd og miljøforhold, og dermed hva som er med på å forme svake eller sterke årsklasser av fisk.

Personalia

Fouzai ble født i Ain Draham i Tunisia i 1984. Før hun flyttet til Bergen for å gjennomføre sin ph.d., fullførte hun en Masters of Research i fiske økonomi og forvaltning ved Universitetet i Barcelona 2008-2010 (med utmerkelse).