Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Modellering og simulering av materialer til PV-applikasjoner

Murugesan Rasukkannu disputerer 09.01.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Modellering og simulering av materialer til PV-applikasjoner.

Innhold

Denne oppgaven har fokusert på en teoretisk beregning av egenskaper som strukturell prediksjon, elektronisk struktur, optiske egenskaper, strukturell stabilitet og mekanisk stabilitetsadferd av fotovoltaiske materialer.

Målet med studien er femfold: Den første er å studere og få kunnskap om de grunnleggende egenskapene til saken styrt av den elektroniske strukturen til en rekke bulkmaterialer. Den andre er å studere nye materialer og bestemme tilpasningsevnen og anvendeligheten av teoretisk beregning som akkompagnement til eksperimenter for materialforskeren i hans / hennes søk etter nye fotovoltaiske materialer. Den tredje er å undersøke materialer numerisk med mellomliggende bandgap som kan bane vei for høyere celleffektivitet enn den teoretisk begrensede effektiviteten på 32%. For det fjerde er det å foreta en grundig analyse av lave kostnader, direkte båndgap, ikke-silisiummaterialer til PV-applikasjoner. Femte er å gjennomføre effektive tilnærminger, metoder og algoritmer for å utlede nøyaktige numeriske resultater for elektroniske og optiske egenskaper av en rekke nye materialer til PV-applikasjoner.

Vi forventer at disse funnene av nye materialer i denne oppgaven vil føre til umiddelbar bekymring og interesse for et omfattende publikum i det vitenskapelige samfunn.

Personalia

Murugesan Rasukkannu ble født 24. oktober 1985 i Thittagudi, Thanjavur, Tamil Nadu, India. Han fullført masterstudiet sitt på Northumbria University, Newcastle, Storbritannia.