Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny metode beskytter hjertet ved åpen hjertekirurgi

Terje Aass disputerer 11.01.19 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Polarizing versus depolarizing blood cardioplegia. An experimental study of myocardial function, metabolism and ultrastructure following cardiopulmonary bypass and cardioplegic arrest."

Hovedinnhold

Pasienter som behøver åpen hjertekirurgi blir stadig eldre. De har ofte komplisert hjertesykdom med svekket funksjon og trenger kompleks kirurgi. Under en hjerteoperasjon stanses hjertet når pasienten er tilkoblet en hjerte-lungemaskin. Optimal beskyttelse av hjertet i denne perioden er avgjørende for å bevare pumpefunksjonen når pasienten igjen kobles fra hjerte-lungemaskinen. Den vanligste metoden for å midlertidig lamme hjertet (kardioplegi), er å sirkulere kransarteriene og hjertemuskulaturen med depolariserende kaliumløsning tilsatt kaldt, oksygenrikt blod. En ny alternativ metode er bruk av polariserende løsning med betablokkeren esmolol, adenosin og magnesium.

Aass og medarbeidere har i tre dyreeksperimentelle studier undersøkt den nye metoden med griser i full narkose hvor forsøksmodellen etterligner hjerteoperasjoner på pasienter. Halvparten av forsøksdyrene fikk polariserende kardioplegiløsning mens kontrollgruppen fikk standard kaliumløsning, begge blandet med kaldt blod. I den første studien ble hjertefunksjonen evaluert ved hjelp av trykk-volumsløyfer og hjerteultralyd etter en time med indusert hjertestans og påfølgende tre timer observasjon etter bruk av hjerte-lungemaskin. Resultatet var bedre bevart pumpefunksjon på slutten av forsøket hos dyr som fikk eksperimentell behandling.

Den andre studien undersøkte hjertets energiomsetning. Hovedfunnet var høyere nivå av biokjemiske energisubstrater i hjertemuskulaturen under kardioplegisk hjertestans samt tidlig etter reetablert blodsirkulasjon og frakobling hjerte-lungemaskin i gruppen som fikk eksperimentell behandling.

Den siste studien i doktorgradsarbeidet simulerte en kompleks hjerteoperasjon med to timer indusert hjertestans etterfulgt av fire timer observasjon med gjentatte målinger av hjertesirkulasjon og funksjon. Studien viste at polariserende hjertestans med esmolol, adenosin og magnesium bedret forholdet mellom hjertemuskelens funksjon og blodgjennomstrømning og derav bedre kontraherende effektivitet sammenlignet med hyperkalemisk blodkardioplegi.

Personalia

Terje Aass (f.1972) fra Kristiansund er cand.med. ved Umeå Universitet i Sverige (2000) og er spesialist i generell kirurgi (2008) og hjerte- og lungekirurgi (2012). Aass er overlege ved Hjerteavdelingen, Seksjon for Thoraxkirurgi, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Det medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.