Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

«Tropes of Outside-ing»: En mytologisk lesning av modningsprosesser i skuespill av Shakespeare og Ruganda

James Taabu Busimba skal tirsdag 15. januar 2019 forsvare sin PhD-grad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tropes of Outside-ing: A Mythographical Reading of Maturation Processes in Plays by William Shakespeare and Ruganda”.

Innhold

Matthew Winkler og andres postulater om myters natur og funksjon, konstruerer Taabu Busimba et mytografisk lesemodus der han forankrer sin utforsking av troper (bilder og metaforer) som skaper «outside-ing» («utsiding») som et middel for å representere modningsprosessene til sentrale scenefigurer i skusepill av William Shakespeare (1664-1616) og Ugandas mest kjente dramatiker, John Ruganda (1941-2007).

Avhandlingen utforsker fellestrekk og ulikheter i bruken av utsideskapende troper hos de to forfatterene fra et komparativt synspunkt og utfordrer konvensjonelle oppfatninger om karakterutvikling og -motivasjon. I stedet fremhever Taabu Busimba termen «sceneperson» og gjennom å forene konsepter om modningsprossesser, utsiding og scenepersoner, hevder han at det å i høy grad fremstille scenefigurer gjennom mytiske strukturelle rammer er en av de fremste dramaturgiske strategiene Shakespeare på mange vis deler med Ruganda.

Ved å fokusere på en slik delt kompositorisk arv, oppløser avhandlingen typiske postkoloniale lesninger som de av bl.a. Ashcroft, Tiffin og Griffith-Said, lesninger som er baserte på motsetninger, avgrensinger og hierarkiske dikotomier av typen koloniherre/kolonisert, undertrykker/undertrykt og imperialist/subaltern, som Karem (2001:90) påpeker. En mytografisk  lesning understreker fellesskapet foran forskjellene. Under fremføring av et stykke vil en sceneperson gå gjennom en prosess av «utsiding», i en Annenverden der han eller hun modnes i en prosess uberørt av verdens ordinære psykososiale rammeverk. Sannhetene som ligger i utsiding blir til gjennom selve skuespillets formale strukturer, eller fra publikums eller leserenes tolkingsposisjon.

Dette er ikke en avhandling som tar for seg hvordan spesifikke myter øver innflytelse på Shakespeare og Rugandas skuespill. Ei heller er den et forsøk på å evaluere forfatterenes dyktighet i bruk av mytiske trekk i sine verker. I stedet vil avhandlingen hevde at innenfor den mytiske tropen om utsiding, oppdiktet som den er, ligger det en verdi i å skape et konsentrasjonsrom som legger til rette for at den sentrale scenepersonen kan hanskes med personlige og samfunnsmessige problemer, som de vil komme i kontakt med igjen, senere i livet. Her er mytens metaforiske aspekter av større interesse enn myten som enkeltobjekt.

Personalia

James Taabu Busimba (f. 1960) er foreleser ved Institutt for litteratur ved Universitetet i Makerere, Uganda.