Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjerneblødning i Portugal - en epidemiologisk studie

Hipólito Nzwalo disputerer fredag den 18. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Incidence and outcome of spontaneous intracerebral hemorrhage in Algarve, Portugal”.

Hovedinnhold

Spontan intracerebral blødning (hjerneblødning) er den nest vanligste type hjerneslag, og oppstår når en hjernearterie sprekker på grunn av sykdom i blodåreveggen. Lite fremskritt har blitt gjort de siste tiårene når det gjelder spesifikk behandling mot hjerneblødning, og denne sykdommen forblir den dødeligste formen av alle hjerneslag.

Denne studien undersøkte forekomsten av hjerneblødning i Algarve, den sørligste delen av Portugal, og prøvde å identifisere faktorer som predikerer for dårlig utfall på både kort og lang sikt. Den viser at forekomsten av hjerneblødning i Algarve-regionen er blant de høyeste i hele Europa, og hypertensjon, alkoholmisbruk og diabetes mellitus er de vanligste risikofaktorene.

Et sentralt funn er at pasienter som fikk spesialisert behandling ved slagenheten på sikt var funksjonsmessig bedre sammenlignet med de som mottok behandling ved vanlig sengepost. Rundt en tredjedel av pasientene som fortsatt levde 30 dager etter blødningen ble etter hvert innlagt på sykehus på nytt, hovedsakelig på grunn av infeksjoner, og hyppigst lungebetennelse. Halvparten av pasientene var døde to år etter hjerneblødningen. Dødeligheten var høyst blant de som hadde dårlig funksjon ved utskriving, de med høy alder, de som ikke ble behandlet på slagenheten, samt de som ble utskrevet til sykehjem.

Studien er den første å beskrive forekomsten av hjerneblødning i Algarve-regionen samt å belyse faktorene som er assosiert med pasientenes utfall på både kort og lang sikt. Disse dataene vil hjelpe helseregionen til å bedre planlegge både forebyggende tiltak og behandlingsstrategier med mål å redusere byrden av hjerneblødning i befolkning og tilby den beste behandlingen til de slagrammede i Algarve-regionen.

 

Personalia

Hipólito Nzwalo (f. 1978) er cand. med fra Eduardo Mondlane University, Mosambik (2004) og spesialist i nevrologi fra Algarve Universitetssykehus, Portugal (2014). Han ble sertifisert av European Academy of Neurology i 2015. Han har Master i søvnmedisin (2015) og hjerneslagmedisin (2017) fra henholdsvis Universitet i Lisboa, Portugal, og Donau Universitet Krems, Østerrike.